V Kamniku so kot prva občina v Sloveniji ta mesec podpisali dogovor o usposabljanju, aktiviranju in financiranju prvih posredovalcev na območju občine Kamnik, ki je v celoti usklajen z veljavnim pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. »Doslej tega sistema na našem območju nismo imeli, a je tudi drugod organiziranost, ki temelji na prostovoljstvu, dokaj različno urejena; najverjetneje prav zaradi zakonske neurejenosti in neusklajenosti področja,« pravi direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik Sašo Rebolj.

Nedavno podpisan dogovor jim bo pomagal vzpostaviti sistem in mrežo prvih posredovalcev – posameznikov, ki bodo delovali v okviru skupine na vseh območjih, kjer so v zdravstvenem domu zaznali potrebo po njihovem organiziranju, še razloži Rebolj. Licenciranje in prvo izobraževanje bodo izvedli takoj na začetku novega leta, najprej v Tuhinjski dolini. Tečaji obsegajo deset ur predavanj z delavnicami in zaključnim izpitom, izvajali pa jih bodo zaposleni v nujni medicinski pomoči ZD Kamnik.

K sodelovanju bodo najprej povabili prostovoljce, ki so najbolj oddaljeni od enote nujne medicinske pomoči. »Ker imajo možnost aktivacije prek centra za obveščanje, bomo, kot je tudi sicer v Sloveniji že v navadi, v sistem najprej vključili člane posameznih prostovoljnih gasilskih društev, najprej člane PGD Motnik in Špitalič,« je povedal Rebolj. Nato bodo postopno vključevali še druga gasilska društva oziroma zainteresirane člane. »V primeru prvih posredovalcev gre za aktiviranje najbližjih prostovoljcev in ne za mrežo posredovalcev, ki čakajo v stalni pripravljenosti. Zato je za vsako lokalno skupnost koristno, da je teh čim več in da zna čim več prostovoljcev pomagati denimo tudi v primerih srčnega zastoja, možganske kapi ali drugih življenje ogrožajočih stanj, ko šteje vsaka sekunda,« poudarja Rebolj. Dodaja, da se lahko kot naključna priča ogrožajočega dogodka kadar koli in kjer koli znajdemo prav vsi.

»Prvi posredovalci so prostovoljci, ki praviloma niso zdravstveno izobraženi, a se za prvo posredovanje ustrezno usposobijo in se po pridobitvi licence odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva in Regijskega centra za obveščanje Ljubljana (številka 112) ter se čim hitreje odpravijo na kraj dogodka, kjer z izvajanjem ukrepov za ohranitev življenja skrbijo za prizadete do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči,« še razloži Rebolj.