Univerzo v Ljubljani obiskuje skoraj 40.000 študentov. Na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah zaposluje več kot 5800 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov ter strokovnih in administrativnih sodelavcev. Kot edina slovenska univerza se uvršča med 500 najboljših univerz na svetu na lestvici Academic Ranking of World Universities (ARWU). Potencial sodelovanja med univerzo in gospodarstvom je zato velik, podjetniki pa si želijo več sodelovanja, da bi študenti pridobili čim več praktičnih znanj in izkušenj.

To jim omogoča tudi program Po kreativni poti do praktičnega znanja, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, sofinancira pa ga ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz sredstev evropske kohezijske politike. Na prvem razpisu je nastalo kar 206 zanimivih projektov, ki so se ukvarjali z aktualnimi izzivi v gospodarstvu. Drugi razpis se je končal 23. novembra, za projekte v letu 2019 pa je namenjenih 2.259.848,70 evra.

Projekti se izvajajo v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov in gospodarstva s ciljem, da mladi že v času šolanja pridobivajo praktične izkušnje in posledično kompetence, znanja in veščine, ki so potrebni, da se lahko po koncu študija vključijo na trg dela.