Na ministrstvu so spomnili, da se plače zaposlenih v subjektih javnega sektorja financirajo iz državnega in občinskih proračunov ter zavoda za zdravstveno zavarovanje in zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prav tako se financirajo iz taks, pristojbin, rtv-naročnine in drugih virov, kot so plačilo oskrbovalnine v domu starejših in plačilo dijaških domov.

Slabih 60 odstotkov financiranja plač zaposlenih v javnem sektorju bremeni državni proračun, osem do devet odstotkov občinske proračune, 23 odstotkov obe socialni blagajni, okoli 10 odstotkov financiranja plač pa je iz drugih virov.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije poziva Šarca

Kot so zapisali na ministrstvu, bo vlada v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo za potrebe neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov sredstva za stroške dela »upoštevana pri usklajevanju predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov«.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije namreč poziva predsednika vlade Marjana Šarca, da takoj začne uresničevati zagotovila, da bo vlada priskrbela sredstva za pokritje dogovorjenih dvigov plač, kot jih predvideva sporazum s sindikati javnega sektorja. A čeprav je del ukrepov iz dogovora s sindikati v veljavi že od 12. decembra, 1. januarja 2019 pa se bo prvič povečala tudi minimalna plača, potrebna sredstva za pokritje višjih stroškov dela še vedno niso zagotovljena, so poudarili.