Mestni redarji, ki v Mestni občini Celje ter občinah Laško, Štore in Žalec delujejo kot skupni organ občinske uprave na območju omenjenih občin ustanoviteljic (v nadaljevanju inšpektorat), prav tako pa opravljajo naloge inšpekcijskega in redarskega nadzora v okviru svojih pooblastil, so do 1. decembra napisali več glob kot v enakem obdobju lani.

V skladu z zakonom o pravilih cestnega prometa, ki daje občinskim redarjem pristojnost opravljanja nadzora s samodejnimi merilnimi napravami, so občinski redarji letos izvajali meritve hitrosti in kršiteljem izrekali ukrepe. Najpogosteje so meritve hitrosti opravljali v bližini šol, vrtcev in v strnjenih naseljih, kjer je zaradi večje prisotnosti pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu več tudi nevarnih situacij. S ciljem izboljšati prometno varnost je inšpektorat v sodelovanju s policijo opravljal nadzor nad prehitrimi vozniki predvsem septembra v okolici šol.

Največ do 10 kilometrov na uro

Do 1. decembra letos so v Celju ugotovili 2920 prekoračitev hitrosti in izrekli 1527 ukrepov voznikom, ki so v naselju prekoračili hitrost do vključno 10 kilometrov na uro. Kar 1249 ukrepov pa so izrekli voznikom, ki so v naselju prekoračili hitrost od 10 do 20 kilometrov na uro. 120 voznikov je prejelo globo, ker so v naselju vozili od 20 do 30 kilometrov na uro prehitro, še 24 pa je bilo takšnih kršiteljev, ki so hitrost v naselju prekoračili za več kot 30 pa do vključno 50 kilometrov na uro. Lani, denimo, je bilo do 1. decembra v Celju ugotovljenih 2854 tovrstnih prekoračitev, od tega največ, in sicer 1489 ukrepov voznikom, ki so v naselju prekoračili hitrost do vključno 10 kilometrov na uro.

Skozi naselje s 100 kilometri na uro

Ob tem so na inšpektoratu povedali še, da je bila najvišja izmerjena hitrost v naselju 100 kilometrov na uro, kar je prav tako več kot lani, ko so se merilni kazalci ustavili pri 96 kilometrih.

»Če je bila izmerjena hitrost takšna, da zakon za kršitev predpisuje kazenske točke, so bile te, poleg globe, izrečene s plačilnim nalogom, po pravnomočnosti plačilnega naloga pa posredovane v evidenco kazenskih točk na pristojno ministrstvo. Takšnih predlogov je inšpektorat na pristojno ministrstvo posredoval 1237,« pojasnjujejo na celjski občini.

Sicer pa pod pristojnost občinskih redarjev spada tudi reden nadzor nad plačevanjem parkirnine. In tudi voznikom, ki niso plačali parkirnine tam, kjer je bilo to obvezno, oziroma na vidnem mestu v vozilu niso imeli nameščenega veljavnega parkirnega listka ali dovolilnice, so izrekli globe. Kot tudi kršiteljem, ki so pakirali v nasprotju z veljavno cestnoprometno zakonodajo in vozila v primerih, ko so ta ovirala ali ogrožala druge udeležence v prometu, tudi odpeljali s specializiranim vozilom. Vseh tovrstnih kršitev je bilo letos 6381, prav tako pa so odstranili 69 zapuščenih vozil.

Nimajo pa na inšpektoratu natančnih evidenc o znesku izterjanih glob. Vedo le, da 1050 glob ni bilo poravnanih, zato so v tem primeru finančni upravi posredovali predloge za njihovo izterjavo. Sproti pa so reševali vse ugovore in zahteve za sodno varstvo, teh je bilo letos 485, ki jih kršitelji podajo na vročene plačilne naloge in o katerih v hitrem postopku odločajo prekrškovni organi.