Med čiščenjem nekdanjih strelskih jarkov, kjer želijo speljati turistično pot, so domačini nad krajem Ajba v Soški dolini naleteli na cel kup neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) iz prve svetovne vojne. Devetnajst najdenih topovskih granat in vžigalnikov italijanske in avstrijske izdelave je skupaj tehtalo 184 kilogramov. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jih varno odstranili in odpeljali na začasno skladiščenje. Vse najdene ostanke vojne bodo v kratkem uničili.

Le dan prej so prav tako hiteli na obsežno intervencijo. Pri gradbenih delih so v Kromberku pri pokopališču odstranili osem nevarnih ubojnih sredstev v skupni teži 152 kilogramov. To sta bili letošnji kar 224. in 225. intervencija severnoprimorske ekipe pirotehnikov. In dela jim še ne bo zmanjkalo. Statistika govori, da je od 10 do 15 odstotkov vseh izstrelkov obeh svetovnih vojn ostalo neeksplodiranih. Za hiter izračun naj bo podatek, da so zgolj v 11. soški bitki Italijani izstrelili tri milijone granat.

Leto zaznamovalo veliko intervencij

»Letošnje leto je za bilo za državno enoto za varstvo pred NUS kar precej delovno. Ob tej priliki se zahvaljujem vsem službam, ki nam redno pomagajo,« je dejal Darko Zonjič, vodja severnoprimorske enote, ki je najbolj obremenjena. Skorajda ni dneva, ko jih ne bi poklicali na pomoč, poleg tega opravljajo tudi preventivne preglede terena. Tako so denimo lani ob gradnji krožišča pod romarsko Sveto Goro dneve in dneve pregledovali teren in odstranjevali granate. Trenutno preventivne preglede opravljajo na Bazari. »Iz varnostnih razlogov pregledujemo teren pred začetkom gradbenih del in smo že odstranili pet manjših kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev,« pojasni sogovornik.

Pripadniki državne enote za varstvo pred NUS – v Sloveniji jih je trenutno 31 in delujejo prostovoljno – na teren tako rekoč hitijo vsak dan, včasih celo večkrat. »Kljub dolgi časovni oddaljenosti od vojn na slovenskem ozemlju je verjetnost, da naletimo na neeksplodirano ubojno sredstvo, zelo velika,« pravi Igor Boh, strokovni sodelavec državne enote. To priča tudi statistika. Letos so vse ekipe po Sloveniji opravile že 467 intervencij in na varno odpeljale 3640 kosov najrazličnejših nevarnih ostankov vojne ali skupaj kar za 8026 kilogramov neeksplodiranih ubojnih sredstev. 73 najdenih kosov bi bilo prenevarno spravljati v skladišče, zato so jih razstrelili na mestu samem. Boh pojasnjuje, da si bodo letošnje leto zapomnili po velikem številu intervencij in po tem, da so v prazničnem decembru dobili 10 novih specializiranih vozil za prevoz neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Ne le odstranjevanje, ampak tudi ozaveščanje

»Pripadniki enote poleg izvajanja operativnih ukrepov varstva pred NUS veliko naporov vlagamo v preventivno dejavnost, v ozaveščanje mladih po šolah in na drugih prireditvah, v ozaveščanje o nevarnostih, ki izhajajo iz neeksplodiranih ubojnih sredstev,« Boh izpostavi še drugo pomembno področje njihovega dela. Pri vsaki najdbi velja pravilo šestih nejev: ne dotikaj se, ne prijemaj, ne premikaj, ne udarjaj, ne razstavljaj in ne meči v ogenj.