Ledvični bolniki so izredno ranljivi in potrebujejo še posebej skrbno obravnavo. Vendar je nefrologija v mnogih evropskih zdravstvenih sistemih zapostavljena medicinska disciplina, opozarja, profesor Carmine Zoccali, predsednik Evropske zveze za ledvične bolezni in Evropske zveze za dializo in transplantacijo ledvic (ERA-EDTA). Po mnenju te najvišje strokovne organizacije v nefrologiji v Evropi je čas, da se ta praksa spremeni. Potrebujemo bolj vzdržno financiranje nefrologije, več naporov pa bo treba vložiti tudi v ozaveščanje javnosti o pomenu zdravja ledvic in ledvičnih obolenjih.

Medicinske specialnosti se ukvarjajo z različno zahtevnimi pacienti. To je eden od rezultatov kanadske retrospektivne študije, v katero so raziskovalci vključili podatke za več kot dva in pol milijona ljudi in jih analizirali. Študija je tudi pokazala, da najkompleksnejše paciente zdravijo nefrologi. Rezultate študije so nedavno objavili v medicinski reviji Jama.

Kompleksnost pacientov so v študiji opredelili glede na devet kriterijev: število sočasnih obolenj pri bolniku, prisotnost duševnih težav, število različnih vej medicine, ki obravnavajo bolnika, število zdravnikov, ki obravnavajo bolnika, število predpisanih zdravil, število obiskov na urgenci, delež neugodnih izidov zdravljenja (smrt, hospitalizacija), tveganje, da bo bolnik premeščen v ustanovo za dolgotrajno nego, in tveganje za smrt zaradi vsega naštetega.

V študiji so vključene ljudi sledili leto dni; v tem času je umrlo 21.792 ljudi (0,8 odstotka), 217.920 (8 odstotkov) pa jih je potrebovalo bolnišnično zdravljenje.

Študija je pokazala, da imajo ledvični bolniki največ sočasnih bolezni, prejemajo največ zdravil in so v največji nevarnosti, da bodo potrebovali dolgotrajno institucionalno oskrbo. Na drugem mestu (za bolniki z infektivnimi boleznimi) pa so se znašli po številu zdravnikov, ki jih zdravijo, številu različnih specialistov, ki jih morajo obiskovati, ter tudi po povprečni ležalni dobi v bolnišnici.

Avtorji študije opozarjajo, da količina denarja, ki jo zdravstveni sistemi namenjajo za zdravstveno oskrbo, pogosto temelji na številu pacientov in ne na zahtevnosti obravnave pacientov. Zato zdravstvene odločevalce pozivajo, da morajo imeti bolj pred očmi tudi kompleksnost posameznih skupin pacientov in več denarja usmeriti v oskrbo teh najbolj ranljivih skupin pacientov.

To je zelo pomemben zaključek, se strinja prof. Zoccali, predsednik ERA-EDTA. »Študija kaže, da so ledvični bolniki najkompleksnejši in najbolj ranljivi bolniki, vendar je v mnogih evropskih zdravstvenih sistemih nefrologija zapostavljena v primerjavi z drugimi medicinskimi specialnostmi. To ne vključuje le financiranja te dejavnosti in infrastrukture, ampak tudi podobo in ugled, ki jo ima ta veja medicine v družbi, ter ozaveščenost javnosti o problematiki ledvičnih obolenj. Naj bo ta študija osnova za premislek, da moramo okrepiti naša prizadevanja za ozaveščanje javnosti o tem, kako preprečevati nastanek in razvoj kronične ledvične bolezni.« lo