V Sindikatu ministrstva za obrambo ostro nasprotujejo medresorskemu poseganju v že dogovorjen in delno usklajen predlog uredbe o uvrstitvah formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski (SV) med socialnimi partnerji in predstavniki vlade. Po njihovi oceni tak način usklajevanja uredbe »jasno nakazuje na zaviranje razvoja Slovenske vojske«.

Ob tem so še dodali, da nobeno ministrstvo razen obrambnega ne sme in ne more biti pristojno za podajanje kakršnihkoli mnenj pri uvrščanju formacijskih delovnih mest v plačne razrede. Na podlagi njihovih informacij je namreč v medresorskem usklajevanju med obrambnim in notranjim ministrstvom (MNZ) ter ministrstvom za javno upravo slednje podalo pozitivno mnenje na predlog uredbe, MNZ pa je takemu predlogu, s katerim bi se po navedbah sindikata vzpostavila ponovna hierarhija, ki je bila v vojski leta 2017 porušena, nasprotoval.

V sindikatu vojakov pa so v dopisu obrambnemu ministrstvu zapisali, da neusklajena nova uredba ne odpravlja v preteklosti vzpostavljenih anomalije pri plačah pripadnikov vojske in s tem ohranja porušeno vojaško hierarhijo v SV tudi s plačami.

Nezadovoljni z urejanjem plač v SV

Ocenili so tudi, da urejanje plač v SV z uredbo vlade ni dobro in bi jo bilo treba spremeniti. »Pravica do kolektivne pogodbe za pripadnike SV ni omejena in zato menimo, da bi bilo za urejanje plač v SV najprimerneje skleniti kolektivno pogodbo za pripadnike SV, saj bi se le z njo lahko ustrezno ovrednotile vse posebnosti zahtevnega in težkega vojaškega poklica, ki ni primerljiv z ostalimi poklici v javnem sektorju in javnimi uslužbenci,« so še zapisali.

Ob tem so bili kritični še do policistov, ki da izsiljujejo višje plače na račun nižanja vojaških plač. »Naročenih je več analiz primerljivosti policistov z vojaki, namesto da bi vlada poskrbela za oboje enako, še posebej za vojake tako, da bodo enakovredni policistom zaradi zahtevnosti in posebnosti obeh poklicev,« je razvidno s spletne strani sindikata vojakov.

Vlada je v začetku meseca že sprejela uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, ki so sledila podpisu stavkovnih sporazumov in dogovora o plačah, s katerimi so se dogovorili tudi o povišanju plač. Tovrstne uredbe za Slovensko vojsko pa zaradi neusklajenosti ni bilo niti na dnevnem redu današnje dopisne seje vlade.