3,4 %

višja je bila povprečna bruto plača v primerjavi s povprečno plačo za oktober 2017. Povprečna neto plača se je zvišala za 2,9 odstotka. Realno, ob upoštevanju rasti življenjskih stroškov, se je povprečna bruto plača povečala le za 1,2, povprečna neto plača pa za 0,7 odstotka.

1836 €

je znašala povprečna oktobrska bruto plača v osrednjeslovenski regiji. V vseh drugih regijah je bila pod ravnjo povprečne plače na ravni Slovenije. Najnižjo povprečno bruto plačo so imeli v primorsko-notranjski regiji (1479 evrov).

4,7 %

višja kot oktobra lani je bila povprečna bruto plača v zasebnem sektorju (1556 evrov). V javnem sektorju (brez državnih podjetij) se je povprečna bruto plača zvišala za 0,4 odstotka, na 1918 evrov.

2499 €

bruto oziroma 1570 evrov neto je znašala povprečna bruto plača v energetiki. Sledijo finančne in zavarovalniške dejavnosti z 2414 in informacijske ter komunikacijske dejavnosti z 2278 evri povprečne bruto plače. Najnižje plače imajo v tako imenovanih drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, med katere sodijo varovanje, čiščenje, agencijska dela, kjer znaša povprečna plača 1156 evrov bruto oz. 786 evrov neto, in v gostinstvu (1172 evrov bruto ali 794 evrov neto).

8,1 %

višja kot za lanski oktober je bila povprečna bruto plača v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih. Za 7,5 odstotka se je zvišala v energetiki, za 6,5 odstotka pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Povprečna bruto plača se je na letni ravni znižala le v zdravstvu in socialnem varstvu, in sicer za 1,5 odstotka.

638 €

znaša neto minimalna plača. Prihodnje leto se bo zvišala na 667, leta 2020 pa na 700 evrov neto. S 1. januarjem 2020 bodo iz nje izločeni tudi dodatki za posebne pogoje dela, plačilo za delovno in poslovno uspešnost in dodatek za delovno dobo. Minimalna plača bo morala biti vsaj 20 odstotkov višja od minimalnih življenjskih stroškov. Vsak delavec mora prejemati plačilo, ki mu omogoča dostojno življenje brez socialnih transferjev.