Manjkajočih 19 glasov je po navedbah dpa odpadlo na poslance, ki so bili s seje odsotni.

Naslednji korak pri potrjevanju nove ustave je referendum, ki bo na karibskem otoku predvidoma potekal 24. februarja.

Kuba je julija dobila prvi osnutek nove ustave, na katerega je v odprtih razpravah svoje mnenje lahko podalo prebivalstvo. Tik pred odločanjem v parlamentu so iz osnutka med drugim umaknili besedilo, s katerim bi odprli možnost za uradno sklenitev istospolnih porok v državi.

Aktualna kubanska ustava izvira iz leta 1976, spremenjena pa je bila v letih 1992 in 2002.

V primerjavi s staro ustavo je najpomembnejša sprememba v novem dokumentu ta, da ne omenja več komunistične družbe, čeprav še naprej poudarja socialistično naravo političnega sistema in vodilno vlogo komunistične partije. Nova ustava prepoznava tudi pravico do zasebne lastnine, vlogo trga in pomen tujih investicij.