Opozarjava, da mestni uradi, univerza, strokovne organizacije in parlamentarci ne posvečajo ureditvi prestolnice potrebne pozornosti. S tem dopisom želiva opozoriti na nedorečene pobude za prostorsko urejanje Ljubljane. Poleg pobude o ureditvi obvozne železniške proge namesto skozi središče mesta opozarjava, da tudi občinski prostorski načrt (OPN) Mestne občine Ljubljana vsebuje sprostitev zemljišča železnice od Viča do osrednje ljubljanske železniške postaje. Zemljišče Tobačne tovarne se torej poveže s Tivolijem, z vladno palačo, z ministrstvom za zunanje zadeve in s tujimi predstavništvi. Ohranitev zemljišča Tobačne v občinski/državni lasti je torej zadnja priložnost, da se zavaruje razvoj mestne in državne administracije.

Ni zanemarljiva misel arhitekta Plečnika, da bi postavil svojo zamisel za novo stavbo parlamenta (ta je predstavljena na slovenskem bankovcu) v zelen kompleks ob Tivoliju v podaljšku Šubičeve ulice. Objekt je Plečnik poimenoval katedrala naše svobode, s tem pa je tudi zakoličil mesto uprave nove države, ki je še nismo poznali, a smo nanjo upali. Položena v zelenje pod Rožnikom bi najprepričljivejše govorila o novih stremljenjih mlade države slovenskega naroda, ki je na ta čas čakal nekaj stoletij.

Ljubljana stopa s Plečnikom z obrobja na svetovno prizorišče. Prav s Plečnikovo pomočjo se mesto razvija z lastnim značajem in avtentičnim arhitektonskim jezikom. Plečnik se je zavedal nasledkov stoletja trajajoče nesamostojnosti, provincializma ter samozadovoljnosti. Njegova Ljubljana je prestolnica ponosnega naroda, ki črpa svojo moč iz izročila prednikov ter zna ceniti drago plačano samostojnost (Damjan Prelovšek).

Zakaj bi misel o simbolni postavitvi upravnega centra Slovenije še naprej ždela v kotu in čakala, da se najde nov trenutek za enovito upravo države in mesta, ki je danes razparcelirana na mnogih (dragih) lokacijah v mestu brez smotrnih povezav? Prepustitev izjemne lokacije za državno in mestno upravo je pravo nasilje nad mestno strukturo. Uprimo se z vso močjo razprodaji največjih državnih imetij, stihiji stanovanjske gradnje in zavarujmo izjemne prostore za postavitev uprave mesta in države, saj bi to bila najlepša popotnica v prihodnje.

Mesto pod Rožnikom ponuja v prihodnosti velike možnosti razvoju mesta in je odlično strukturno povezano z mestno prometno mrežo in z objekti sedanje državne in mestne uprave.

Peter Kerševan, u. d. i. a. Milan Kovač, u. d. i. a.