V Dnevnikovem Objektivu je bil v soboto, 8. 12., objavljen članek »Nemškost Kočevarjev«, ki ga je pripravil novinar g. Uroš Škerl Kramberger. Avtor članka že v uvodnem delu zapisa ugotavlja, da »gre za relativno slabo raziskano področje, ki ga obremenjujejo travme obeh svetovnih vojn«, zato mora biti vsebina članka korektna in jasna. S tem namenom je treba delno dopolniti in popraviti ključno vsebino, ki je zajeta v jedru zapisa in očitno ni bila pravilno razumljena. Besedilo v članku: »… nam je nasproti prišla druga skupina partizanov, v kateri je bil poveljnik očetov prijatelj…«. Popravek: … katere poveljnik je bil z njegovo enoto že večkrat v naši hiši, vendar ne kot očetov prijatelj. Partizani so namreč prihajali v našo hišo brez našega soglasja ali povabila. Res pa je, da je ta partizanski poveljnik našo družino rešil gotove smrti, čeprav je kasneje njegova enota istega prašiča, zaradi katerega je bila druga skupina partizanov pripravljena umoriti celo družino, prav tako vzela. Ta dogodek je našo družino trajno zaznamoval in pustil nepopravljive posledice.

Besedilo v članku: »… Ravno velikonemška ideja je kriva za to, da sta naša družina in kočevarska zgodba razpadli.« Popravek in dopolnitev: Razpad kočevarske zgodbe ima svoj začetek v letu 1918, ko je novonastala Država SHS/Kraljevina Jugoslavija s svojimi dekreti in zakoni Kočevarje spremenila v drugorazredne državljane. Odvzete so jim bile temeljne človekove pravice: prepoved javne uporabe maternega jezika, poslovenjenje vseh krajevnih imen, izguba služb ipd. Sovražna politika novonastale države je bila tako tista, ki je omogočila razpad kočevarske zgodbe. To dejstvo je nato izkoristila »peščica privržencev nacistični ideologiji« (korekten zapis je vzet iz zapisa g. Mihaela Petroviča) v propagandi o neizogibni izselitvi – deportaciji Kočevarjev, kar se je leta 1941/42 tudi zgodilo.

Besedilo v članku: »… da ga je izguba matere – krivdo za izgubo pa posredno pripisuje posledicam velikonemške politike – močno zaznamovala«. Popravek: Za usodo naše družine, ki je ostala brez matere, je kriva partizanska maščevalna krutost, ko so se odločili za ceno nekaj deset kilogramov mesa umoriti šestčlansko družino.

Lep pozdrav,

HANS JAKLITSCH