Dodatna sredstva so med drugim namenjena za operativne stroške desetih postaj hrvaške obmejne policije, kar vključuje tudi dnevnice, nadomestila za nadure in opremo, danes piše hrvaški časnik Večernji list.

Kot dodaja, je Hrvaška doslej dobila 23,2 milijona evrov za krepitev upravljanja z zunanjo mejo EU, v evropskem proračunu za obdobje 2014-2020 pa ima na voljo tudi 108 milijonov evrov za nacionalne programe azilne politike, integracijo prosilcev za azil in notranjo varnost glede na migracijske grožnje.

Časnik poudarja, da hrvaška obmejna policija v svoji več kot 25-letni zgodovini nikoli ni imela takšne kontinuirane finančne pomoči iz tujine za nadzor meje.

Sredstva za Hrvaško so del obsežnejšega svežnja v skupni vrednosti 305 milijonov evrov, ki jih je Evropska komisija v četrtek podelila državam članicam EU, izpostavljenim pritisku ilegalnih migracij.

Največ denarja, 289 milijonov evrov, so nakazali Grčiji, sledijo Hrvaška, Italija (5,3 milijona evrov) in Ciper (3,1 milijona evrov). Grčija, Italija in Ciper so dobili denar predvsem za pomoč novo sprejetim migrantom, vključno s pomočjo žrtvam tihotapcev ljudi in opremljanjem stalnih migrantskih centrov.