Informacije po Vrtovčevih besedah kažejo, da je bilo pri dosedanjem delovanju t. i. slabe banke več negospodarnih in protipravnih odločitev, vključno s kaznivimi dejanji. »Obstajajo sumi, da je delovanje slabe banke le nadaljevanje problematike bančne luknje in predstavlja poglabljanje te luknje,« je dejal in dodal, da je bila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) ustanovljena z namenom sanacije bančne luknje, namesto tega pa »smo dobili novo luknjo s starimi kriminalci«.

Med razlogi tri revizijska sporočila

NSi je zahtevo za za odreditev parlamentarne preiskovalne komisije vložila ob podpori vseh ostalih parlamentarnih strank. Med razlogi zanjo je Vrtovec navedel tri revizijska poročila računskega sodišča, ki problematizirajo način delovanja slabe banke, pa tudi več kriminalističnih preiskav, kazenske ovadbe in »različne medijske zapise«. »Imamo podatke, ki so zelo zaskrbljujoči,« je poudaril.

Preiskovalna komisija, ki ji bo predsedoval sam, se bo osredotočila na obdobje od februarja 2009 naprej, ko so po Vrtovčevih besedah s strani Evropske komisije prišli prvi pozivi k ustanovitvi slabe banke. Med cilji preiskave je izpostavil preverjanje ustreznosti poteka odločanja v vseh postopkih prenosa slabih terjatev na slabo banko.

Nanjo so bile po njegovih besedah namreč prenesene tudi terjatve podjetij, ki so redno odplačevala svoje obveznosti. Ta podjetja so nato pristala v stečaju in bila prodana po nizki ceni. »Mnogim podjetjem se je zgodila krivica, ker je prevladal interes posameznikov, ki so bili v poslovodstvu slabe banke,« je dejal.

Preiskovalna komisija bo raziskala nepravilnosti

Preiskovalce bo tako zanimalo, kdo so bili ključni odločevalci pri prenosu slabih terjatev, kakšni so bili kriteriji za določitev terjatev in njihove vrednosti ter po kakšni ceni so banke DUTB zaračunavale prenešena slaba posojila.

Preveriti želijo tudi upravljanje s slabimi terjatvami in interno poslovanje DUTB. Kot je opozoril Vrtovec, so se namreč nekateri posamezniki, ki so sodelovali pri nastajanju bančne luknje, pozneje prezaposlili na slabo banko.

»Eden bistvenih elementov delovanja preiskovalne komisije pa je ugotavljanje, na kakšen način in po katerih merilih je slaba banka preverjala kupce terjatev, da ti terjatev niso prodali prvotnim dolžnikom ali z njimi povezanim podjetjem,« je pojasnil.

Ključna naloga preiskovalne komisije bo sicer ugotoviti, ali so pri nepravilnostih v zvezi z delovanjem DUTB sodelovali nosilci javnih funkcij oz. ali je bila vpletena politika. »Obstajajo indici, da je politika bila vpletena,« je še dejal Vrtovec.