Kot so sporočili iz Alpe Adria Green, je vlada odlok potrdila kljub številnim pripombam nevladnih organizacij na njegov osnutek.

Vlada je odlok, po katerem je do 30. septembra 2019 predviden odvzem 200 medvedov, sprejela konec prejšnjega meseca. Za odstrel je predvidenih 175 medvedov, lovci lahko to storijo do 30. aprila 2019.

V okoljevarstveni organizaciji so prepričani, da je odlok v nasprotju z ustavo, zakonom o ohranjanju narave in direktivo o habitatih.

Volkov lovci ne smejo izločiti

Ustava državi nalaga, da mora skrbeti za ohranjanje naravnega bogastva, zakon o ohranjanju narave pa med naravne vrednote prišteva tudi živalske vrste, so med drugim zapisali v Alpe Adria Green in izpostavili, da so »divje živali tudi naše naravno bogastvo, kot izhaja iz zakona o divjadi in lovstvu«. Pričakujejo, da bo upravno sodišče odlok vlade razveljavilo.

Upravno sodišče je sicer že odločalo o izločitvi volkov. Čeprav je bil v javni obravnavi predlog, po katerem bi jih lahko odvzeli 11, lovci volkov ne bodo smeli odvzeti iz narave. Na ministrstvu za okolje in prostor, ki bdi nad populacijo zveri, so namreč volka iz odloka izločili, saj je sodišče ugotovilo, da razlog družbene sprejemljivosti za odstrel volkov ni dovolj utemeljen.