Po drugi strani pa tehnološki razvoj odkriva in prikazuje ustrezno opremo za proizvodnjo, s katero lahko z rabo trajnih (sonce, voda, veter in geotermalna energija) in obnovljivih (biomasa) energetskih virov človeštvo v celoti nadomesti energijo, do sedaj pridobljeno s pomočjo fosilnih energentov. Torej pot k rabi čiste energije (električna in toplotna energija) je nakazana in pokazana.

Pri vseh teh ugotovitvah se odkriva še ena ugotovitev, da je mogoče z rabo trajnih energetskih virov zmanjšati letne obratovalne stroške, ker bi na takšen način odpadel strošek nakupa fosilnih energentov. In sedaj bo razumljivo posameznim bralcem, zakaj se trgovci s fosilci upirajo kakršnim koli spremembam.

Prav tako postaja razumljivo, zakaj je toliko odpora proti promoviranju energetsko neodvisne regije/države. Za primerjavo navajamo še podatek za Slovenijo: v preteklem letu je Republika Slovenija kupila in uvozila za 2,6 milijarde evrov fosilnih energentov, to je v vrednosti okrog 25 odstotkov načrtovanega državnega proračuna. Vse to pa nam je dosegljivo v naši okolici v obliki trajnih energetskih virov. Res je, da so za takšno rabo potrebna investicijska vlaganja, ki pa se zagotovo povrnejo in na koncu postajamo kot državljani in država bogatejši.

Zato se ni čuditi razočaranju okoljskega ministra ob povratku iz Katovic, ko je ponovil verz iz ene poznanih popevk iz preteklosti, da je tam »trla baba lan«.

Božo DukićZdruženje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS)