Namen konference, na kateri je Pivčeva sodelovala na povabilo evropskega komisarja za zdravje in varno hrano Vytenisa Andriukaitisa, je bila razprava o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni.

Preučevali so tudi možnosti za sprejetje ustreznih ukrepov za zmanjšanje populacije divjih prašičev ter razpravljali o pomenu medresorskega sodelovanja, ozaveščanja javnosti in izvajanja biovarnostnih ukrepov, so sporočili z ministrstva.

Kot je poudarila Pivčeva, tudi organizacija konference odseva resnost težave, ki jo predstavlja afriška prašičja kuga in njeno izkoreninjenje v evropskem prostoru. Slovenija je po njenih besedah »že leta 2014 z vso resnostjo in zaskrbljenostjo pristopila k izvajanju ukrepov za zmanjševanje tveganja za vnos in širjenje bolezni«. »Na vnos in širjenje bolezni po naravni poti se lahko učinkovito pripravimo, na prenos bolezni na velike razdalje, kjer je ključen človeški faktor, pa zelo težko,« je dodala.

Človek je ključni generator širjenja bolezni v EU

Slovenija je v zadnjih letih ogromno napora vložila v ozaveščanje tako rejcev, lovcev, veterinarjev in potnikov kot tudi širše javnosti, saj je človeški faktor ključni generator širjenja bolezni v Evropski uniji in širšem evropskem prostoru, je poudarila ministrica ter izrazila prepričanje, da lahko le na ta način zmanjšamo možnosti vnosa oziroma nadaljnjega širjenja bolezni.

Na konferenci so po njenih besedah izpostavili, da je okrepljeno usklajevanje in sodelovanje med kmetijskim in okoljskim sektorjem ključno za učinkovito nadzorovanje in preprečevanje širjenja bolezni.

Prav tako je nujna dolgoročna strategija upravljanja populacije divjega prašiča, ki določa posebne ukrepe in skupne programe sodelovanja med kmetijstvom in okoljskim sektorjem, ki pa mora biti prilagojena specifikam posamezne države članice.

Predvideni dodatni ukrepi bodo morali biti po ugotovitvah udeležencev konference skladni tudi z okoljsko zakonodajo EU, vključno z zahtevami glede varstva narave. Pred uvedbo ukrepov bo treba oceniti njihov vpliv, učinkovitost in posledice.