Gradbenim delavcem na gradbiščih mostov v Krškem in Brežicah gre vreme za zdaj precej na roko. Dela potekajo v skladu s terminskim načrtom. Nov, tretji krški most čez Savo naj bi tako odprli marca prihodnje leto, obnovo brežiškega železnega mostu čez Savo pa naj bi končali jeseni 2019, vendar naj bi promet po njem stekel šele po obnovi drugega dela mostu, 67 metrov dolgega odseka čez Krko. Kot je že večkrat napovedal brežiški župan Ivan Molan, naj bi se to zgodilo predvidoma čez tri leta.

Tehnični pregled morda že v januarju

Po besedah Janje Špiler, vodje oddelka za gospodarsko infrastrukturo na občini Krško, so gradbena dela na novem, 300 metrov dolgem mostu čez Savo v Žadovinku končana. »Trenutno je v pripravi dokumentacija, potrebna za tehnični pregled. Dokumentacija naj bi bila pripravljena in vloga podana še pred novim letom, tehnični pregled tako pričakujemo morda že v januarju,« dodaja Špilerjeva.

Novi most je del druge faze gradnje krške obvoznice, ki med drugim zajema še rekonstrukcijo 1,1 kilometra dolgega odseka lokalne ceste Krško–Vrbina na levem bregu Save do že zgrajenega krožišča, gradnjo krožišča na desnem bregu Save ter 1,2 kilometra dolgo obvoznico mimo Žadovnika. Ta se pri že zgrajenem krožišču priključi na glavno cesto, ki pelje proti dolenjski avtocesti.

Promet po 14,4 milijona evrov vredni obvoznici, za katero je bilo pridobljenih 8,7 milijona evrov evropskega denarja, bo stekel predvidoma jeseni prihodnje leto. Kako zelo Krško potrebuje novi most in obvoznico, se je pokazalo zlasti v lanskem letu, ko je bil zaradi obnove zaprt glavni, 50 let star most čez Savo in mesto ni bilo daleč od prometnega kolapsa. Skozi Krško po cesti, ki povezuje osrednji del Savinjske regije s Posavjem, namreč po zadnjih podatkih iz leta 2016 dnevno pelje okoli 8000 vozil, od tega deset odstotkov tovornih.

Zahtevna obnova brežiškega mostu

Delavci podjetja Rafael pa že od julija letos pripravljajo vse potrebno za temeljito rekonstrukcijo 112 let starega brežiškega simbola, železnega mostu čez Savo. Z vozišča so odstranili asfalt, z odstranitvijo ograje so nekoliko razbremenili sam most, zaključili so s peskanjem in osnovnim barvanjem mostu. A zdaj jih čaka še najtežji del, to je obnova celotne konstrukcije, ki je povsem zarjavela. Kot so ugotovili strokovnjaki z Zavoda za gradbeništvo, je korozija močno prizadela tudi dele nosilcev ter vozlišč, kar bi lahko vplivalo na slabitev nosilnosti, medtem ko so zgornji deli konstrukcije bolje ohranjeni.

Most čez Savo so razdelili na dve enako dolgi konstrukcijski polji, ki ju bodo obnavljali vsako posebej. Da bi lahko zamenjali nosilne elemente, bodo morali most podpreti s »piloti« in ga nekoliko »dvigniti«. Ker je sanacija močno odvisna tudi od vodostaja reke Save, bodo zahtevna obnovitvena dela na konstrukciji izvajali predvidoma med aprilom in septembrom. Vrednost obnovitvenih del na znamenitem mostu, ki ima status tehničnega spomenika in je bil v času gradnje tretji najdaljši most v vsej Avstro-Ogrski, je skoraj 1,1 milijona evrov, ves denar zagotavlja občina Brežice.