Na Glavnem trgu so z novo ureditvijo v celoti ohranili prejšnjo geometrijsko talno zasnovo, asfalt so zamenjali s »štokanim« betonom iz granulata Kamniške Bistrice ter zamenjali granitne kocke. Prenovili so tudi fontano in jo osvetlili, tako da je zdaj osrednja podoba trga poudarjena tudi v nočnem času.

Tudi Maistrova ulica je v celotni dolžini ohranila podobo, ki so jo začeli krojiti že lani; pločnike in kolesarsko stezo so izdelali v enotnem granitu, cestišče, ki je zdaj zoženo, pa ostaja asfaltirano. V sklopu letošnjega prenovitvenega zalogaja, ki je občino stal 750.000 evrov, so uredili tudi prostor pred hotelom Malograjski dvor, ki vse bolj dobiva podobo manjšega trga. Njegovo novo podobo poudarja tudi nova ulična svetilka, ki so jo postavili tik ob hotelu.

Manjkajo še cvetlična korita

V strokovnih krogih novi podobi kamniškega osrednjega trga med drugim že očitajo tudi uporabo cenenega kitajskega kamna, a novoizvoljeni župan Matej Slapar kljub temu meni, da je podoba trga veliko bolj urejena in lepša, izvor kamna pa po njegovem ni bistvenega pomena.

»Projekt je bil usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine,« je jasen Slapar, ki se zaveda, da jih za ureditev celostne podobe središča mesta čaka še veliko dela. Trgu bi rad vdihnil tudi vsebino, v mislih ima korita z rožami, kakšno manjše igralo, nekam na oziroma ob trg pa naj bi postavili še parkirišča za kolesa.

»Poleg tega verjamem, da bomo v prihodnje našli skupno rešitev za celostno ureditev in skupaj z lastnikom dela trga nadgradili tudi del v zasebni lasti,« je prepričan Slapar, ki dodaja, da se bodo tudi o tej rešitvi poprej uskladili z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. »Sam si želim, da bi na rob trga vzdolž Maistrove postavili korita z zelenjem in rožami, da bi vnesli med zidovje dodaten pridih narave,« je dejal Slapar, ki bo županske posle prevzel po jutrišnji konstitutivni seji občinskega sveta.

Galerija, razgledna ploščad…

V naslednjem prenovitvenem zalogaju se bodo na občini osredotočili na območje Grabna in Medvedove ulice, kjer so pločniki v zelo slabem stanju, nato pa bi nadaljevali obnovo mimo Kavarne Veronika in proti Šutni ter na drugi strani proti avtobusni postaji Kamnik, našteva Slapar. Dodaja, da bodo še naprej spodbujali in sofinancirali tudi obnovo fasad in pročelij hiš, saj si vsi želijo bolj urejene podobe mestnega središča. V ta sklop sodi tudi ureditev Malega gradu.

»Veseli me, da je zgodba z Meščansko korporacijo glede območja Malega gradu končana in se bomo lahko lotili obnove tudi tega območja. Najprej pa bomo pregledali stare načrte in videli, kaj sploh imamo,« pravi Slapar, ki bi rad v stražnem stolpu uredil galerijo, razgledno ploščad in manjšo kavarno. Po njegovem mnenju se bo dalo odlično izkoristiti tudi rove pod pobočjem gradu.

Tržnica, ki so jo že prenovili, ne bo več deležna večjih sprememb, saj je mestu že v ponos, tudi s svojo bogato vsebino, tako Okusi Kamnika kot projektom spodbujanja lokalne pridelave in samooskrbe. Bližnji osrednji avtobusni postaji pa bo treba dodati več parkirišč in hkrati urediti sistem parkiranja za celotno mestno jedro, še razkriva načrte novoizvoljeni župan.