Kot izhaja iz analize, ki jo je opravil Posoški razvojni center, so domačini pozdravili poskus urejanja in oživljanja starega mestnega jedra. Želijo si, da bi tam potekalo več prireditev, obenem pa so opozorili na težave s pomanjkanjem parkirnih mest in preobremenjenostjo ostalih ulic v času zapore, ki jo je zaznala tudi analiza prometa, ki so jo izdelali dijaki Gimnazije Tolmin.

Miro Kristan s Posoškega razvojnega centra meni, da bi morali glede na izsledke ankete k posegom v mestnem središču pristopati celostno, spremljati, kako prostor komunicira z zunanjimi območji ter ulice in promet urejati na način, ki bo prijazen do pešcev, obenem pa bo dopuščal organizacijo raznih dogodkov. Kot so še pojasnili v ponedeljek, se bo temu območju v prihodnje posvečalo več pozornosti, saj je Občina Tolmin prijavila okoli 200.000 evrov vreden projekt oživljanja starega mestnega jedra, ki bo izveden pod okriljem Lokalne akcijske skupine Dolina Soče.