Seveda še zmeraj zagovarjam Magno Charto Universitatum (1988), v kateri nesporno piše: »Poučevanje in raziskovanje na univerzah morata biti neločljivi, da poučevanje ne bi zaostajalo za spreminjajočimi se potrebami, povpraševanjem družbe in napredkom v znanosti. Svoboda v raziskovanju in usposabljanju je temeljno načelo univerzitetnega življenja. Vlade in univerze morajo, vsaka po svojih pristojnostih, zagotoviti spoštovanje te temeljne zahteve.« Svoboda znanstvenega in umetniškega ustvarjanja je zapisana tudi v 59. členu naše ustave.

Težava, ki jo imamo v Sloveniji, je preostanek iz obdobja, ko je bila Jugoslavija še nerazvita država. Država je takrat usmerila znanost v štiri prioritetne smeri: izdelava atomske bombe, razvoj farmacevtske industrije, razvoj elektronike in vesoljske raziskave. K sreči se nismo lotili predragih vesoljskih raziskav, od drugih prioritet pa se je ohranila le farmacevtska industrija in nekaj velikih državnih raziskovalnih inštitutov. Nekaj jih je nastalo na novo.

Smiselno bi bilo raziskovalne inštitute, ki se večinoma financirajo iz proračuna, pridružiti univerzitetnim inštitucijam. Tako ne bi prihajalo do podvajanja, potrojitve raziskovalne opreme in raziskovalne inštitucije ne bi ustanavljale privatnih podiplomskih šol, da bi si pridobile nekaj dodatnega denarja. Zelo veliko znanstvenikov na inštitutih pa je tako ali tako habilitiranih na univerzah. Primerov združevanja inštitutov in univerz v Evropi je veliko, na primer Kernforschungzentrum in Univerza v Karlsruheju v KIT Karlsruhe, tudi Samara National Research University, Samara, je nastala na podoben način. Temu pravimo smiselna racionalizacija. Tako pa imamo samo v Ljubljani denimo šest odličnih, vrhunskih biokemijskih laboratorijev na različnih inštitucijah, vsakega s svojo raziskovalno opremo, da drugih laboratorijev sploh ne omenjam.

Kar pa se financiranja tiče – sprejeta sta bila proračuna RS za leti 2018 in 2019. V letu 2019 se najbolj povečujejo sredstva za znanost in informacijsko družbo, in sicer za 45,3 milijona evrov. Pripravlja pa se rebalans proračuna za leto 2019.

Ivan Leban, Smrjene