Instagram je že leta 2012 onemogočil iskanje za nekatere besede, vključno s tistimi, ki so povezane z motnjami hranjenja, tako da, če je nekdo na primer v iskalnik vpisal anoreksija, ni dal rezultatov, a so pri BBC kasneje odkrili, da nekatere besede, tudi tiste, ki promovirajo bulimijo, vseeno dajo rezultate.

Univerza v Exeterju je konec leta 2017 opravila raziskavo, v kateri je ugotovila, da ogromno računov na družbenih omrežjih promovira motnje hranjenja, univerza v Adelaidu pa, da so ženske, ki na instagramu uporabljajo besedo »fitspiration«, bolj podvržene temu, da bodo motnjo hranjenja razvile. Instagram je ob vseh teh odkritjih na seznam besed, ki ne dajo rezultatov, uvrstil dodatne besede, ki so povezane z motnjami hranjenja.