Kot so za STA povedali na mariborski občini, bo gradbeno dovoljenje izdano, ko bo plačan komunalni prispevek. »Odločba o odmeri komunalnega prispevka je bila prejeta 6. decembra. Plačilo se skladno s poslovanjem Mestne občine Maribor lahko izvede najprej v roku 15 dni od prejema odločbe,« so pojasnili.

Obnova zahodne tribune bi se po napovedih dosedanjega vodstva občine morala začeti konec leta. A novoizvoljeni župan Saša Arsenovič se boji, da bo projekt v trenutni obliki presegel zmožnosti občine. »Glede obnove zahodne tribune sem izrazil upravičene pomisleke, saj so ponudbe, ki so prispele na razpis, za več milijonov odstopale od zneska, ki ga je potrdil mestni svet in niti te niso zagotavljale končnega zneska, saj razpis ni predvideval zaključka investicije 'na ključ',« je danes povedal Arsenovič, ki uradno prevzema županske posle v petek.

Kakšni točno bodo njegovi nadaljnji koraki, še ne razkriva. »Pogovorili smo se z vsemi deležniki, mestno upravo in NK Maribor in naš skupen cilj je, da stadion dokončamo na ekonomsko vzdržen in transparenten način,« je sporočil.

»Ne želim si, da se eden prvih večjih projektov, ki ga bomo izpeljali v prvem mandatu, otepa očitkov o aneksih, predragi gradnji, netransparentnosti. Tekme Maribora se bodo igrale na obnovljeni zahodni tribuni, način, kako bomo do tega prišli, pa se razlikuje od preteklosti. Transparentno in gospodarno, tako kot občani od nas pričakujejo.«

Gre za nadaljevanje del, ki ob zadnjih gradbenih posegih na stadionu leta 2008 niso bila dokončana. Ureditev prostorov pod severno in južno tribuno, za kar so imeli na občini že dolgo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je letos jeseni že stekla. Večji zalogaj pa je obnova stare, zahodne tribune, ki je delno tudi spomeniško zaščitena.

Za celoten projekt je dosedanje vodstvo občine na čelu z županom Andrejem Fištravcem v letošnjem občinskem proračunu predvidelo 5,5 milijona evrov. Že takrat so se celotni stroški ocenjevali na okoli sedem milijonov evrov, zato se je predvidevalo, da bo preostanek zagotovljen v proračunu za leto 2019.