Rok za prijave je 13. januar do poldneva, treningi in druge aktivnosti pa bodo potekali od aprila do septembra v Sloveniji in tujini, so sporočili iz Centra odličnosti nizkoogljične tehnologije. Climate-KIC Accelerator je največji evropski pospeševalnik na področju zelenih tehnologij za startup podjetja na začetku njihove poslovne poti. Njegov namen je pripraviti startupe na njihove prve investitorje in odjemalce ter jim pomagati pri razvoju njihovega podjetja. Nudi brezplačen paket storitev in finančnih spodbud za izbrane udeležence.

Stalna podpora trenerjev in mentorjev

Pospeševalnik poteka na treh stopnjah ob stalni podpori strokovnih trenerjev in mentorjev ter sodelovanju v aktivnostih in delavnicah programa. Na prvi stopnji startupom na samem začetku njihove poslovne poti pomaga definirati in razviti poslovni model, dokončati prvi prototip in pridobiti povratne informacije s strani industrije. Startupi na tej stopnji prejmejo strokovno in finančno pomoč v vrednosti do 10.000 evrov.

Za dobro zasnovan poslovni model

Na drugi stopnji pomaga startupom z dobro zasnovanim poslovnim modelom doseči naslednjo fazo, potrjevanje poslovnega modela in pridobitev kupcev. Startup prejme poslovna usposabljanja ter finančna sredstva za storitve ter materiale, potrebne za razvoj poslovanja. Ekipe se osredotočijo na pridobivanje prvih kupcev in na proces potrjevanja poslovnega modela. Startupi na tej stopnji prejmejo strokovno in finančno pomoč v vrednosti do 15.000 evrov. Namen zadnje stopnje je kvalificirana podjetja pripraviti na prihodnost investicij in rast podjetja. Startupi se pripravijo na pogajanja s potencialnimi investitorji in partnerji. Na tej stopnji prejmejo strokovno in finančno pomoč v vrednosti do 50.000 evrov.

Prebojne poslovne ideje

Na razpis se lahko prijavijo prebojne poslovne ideje, povezane z novimi tehnologijami z znatnim vplivom na podnebje v katerem koli od naslednjih, s podnebjem povezanih področij: mesta in urbana tranzicija, trajnostni proizvodni sistemi, trajnostna raba tal in voda, podnebne finance, stavbe, industrija, trgovina na drobno, energetska učinkovitost itd. Prijavijo se lahko tudi startupi, ki so sestavljeni iz motivirane ekipe z vsaj dvema ustanoviteljema in imajo že postavljeno vodstvo, startupi, ki so že do pet let registrirana podjetja, ali podjetja v aktivni fazi ustanavljanja, startupi, ki se zavežejo aktivni udeležbi v programu, ekipa pa mora biti sposobna delovati v angleško govorečem okolju.

Prijave na razpis sprejemajo elektronsko.