Pred dobrim tednom sem o nerealizaciji nedavno sklenjene koalicijske pogodbe že pisal v Dnevniku in pričakoval od našega upokojenskega predsednika tozadevni odgovor. A predsednik ZDUS Janez Sušnik se žal ni odzval z javnim pismom, temveč sem z njegove strani na domači naslov prejel obsežno gradivo, ki mi je omogočilo globlji vpogled v delovanje DeSUS.

Med obsežno prejeto papirologijo sem prejel memorandum o zahtevah in pričakovanjih Zveze društev upokojencev Slovenije, nadalje ukrepe Zveze društev upokojencev Slovenije za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v republiki Sloveniji, nadalje primerjavo vsebin memoranduma 2018 in koalicijske pogodbe ter pripombe in predloge ZDUS in dve knjižici z naslovom 2018 Memorandum ZDUS v našem in angleškem jeziku. In, se ve, predsednikovo pismo, ki se je nanašalo na moje mnenje v pismu, objavljenem v Dnevniku 29. 11. tega leta. Predsednik v uvodu piše, da z veseljem sprejema realne kritike na račun njegovega dela v ZDUS kot nepoklicnega predsednika. Pravi, da tako vodstvo kot upravni odbor delujejo na prostovoljni bazi in da delujejo v dobro vseh upokojencev v republiki Sloveniji. V nadaljevanju se je v pismu osredotočil na to, da so pred letom kot edini predlagatelj povišali sramotno nizek znesek pokojnine za 40-letno delo brez dokupa s 442 na 500 evrov in tako nekako osrečili 63.000 upokojencev, ki letos že prejemajo 516 evrov, s ciljem doseči višino te pokojnine pri 630 evrih.

Res je bilo za ta razred upokojencev postorjeno veliko, toda s tem so bila sredstva iz pokojninske blagajne vzeta vsem drugim, in s takim horuk načinom popravljanja krivic enim je bilo v precejšnji meri porušeno medsebojno usklajevanje pokojnin, ki mora bazirati izključno na podlagi vplačil zavarovancev v času delovne dobe.

Tako kampanjsko in neusklajeno razdeljevanje denarja iz pokojninske malhe bo počasi privedlo do tega, da bodo naše pokojnine padle pod uravnilovko, saj se počasi, a vztrajno znižuje razlika med upokojenci z najnižjo izobrazbo in tistimi z višjimi do 7. in še kako stopnjo čez, kamor sodijo vodilni delavci in direktorji.

Naj se vrnem k nerealiziranim obljubam, nerealizirani usklajeni in potrjeni koalicijski pogodbi ter nerealiziranim obljubam vseh koalicijskih partnerjev, da bodo takoj popravljene krivice, ki se kažejo v trendu zniževanja povprečnih pokojnin v razmerju do povprečnih plač, ki se je nadaljeval tudi po uveljavitvi ZPIZ-2. Iz prejetega gradiva javnega poziva za vsaj delno odpravo negativnih učinkov interventnih ukrepov na ravni pokojnin in dopolnitev ZPIZ-2 s podpisom Janeza Sušnika, predsednika Zdusa, sem prebral, da je dejstvo, da do vključno leta 2017 sploh še ni bila izvedena nobena redna uskladitev pokojnin, ki jo določa ta sistemski zakon. V letu 2013 je bila izvedena le simbolična uskladitev pokojnin (za 0,1 odstotka), ki je temeljila na predhodnih določbah sistemskega zakona. V letih 2014 in 2015 je usklajevanje pokojnin onemogočal zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, uskladitvi pokojnin, izvedeni v letu 2016, pa sta temeljili na zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 ter sistemskem zakonu, ki omogoča tudi izredno uskladitev pokojnin.

No, spoštovani predsednik, o tej uskladitvi govorim. Ta uskladitev nam pripada in o tem ste govorili tudi v ukrepih Zveze društev upokojencev za naše izboljšanje gmotnega položaja, kjer je v 105. členu zapisan namen, podlaga, rok in osnova za izvedbo uskladitev pokojnin. Uskladitev pokojnin se izvede enkrat na leto na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotovi in uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije.

V poglavju Memorandum 2018 in koalicijske pogodbe pa je med drugim zapisano, da »se v letu 2018 in naslednjih letih ob nadaljevanju gospodarske rasti in skupaj z uskladitvijo pokojnin, ki jo na tej podlagi omogoča sistemski zakon, izvedejo tudi izredne uskladitve, s katerimi bi vsaj delno nadomestili negativne učinke interventne zakonodaje, ki je od leta 2010 po predhodnih ocenah vplivala na znižanje ravni pokojnin«.

Ob koncu vas v imenu vseh upokojencev pozivam k temu, da uveljavite dokumente in predloge, ki ste jih sami podpisali.

Janez Turk, Dob