Odgovor: Da, gradbeno dovoljenje potrebujete za vsako gradnjo z izjemo enostavne gradnje, ki bi bila lahko tudi letna kuhinja, če ne bi presegala 20 m2 (Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje). Če ne boste pridobili ustreznega gradbenega dovoljenja, bo inšpektor z odločbo gradnjo lahko ustavil in vam naložil zgrajeni objekt odstraniti, vrniti zemljišče v prejšnje stanje ali drugače sanirati objekt na vaše stroške, saj gre za nelegalno gradnjo, ki je vsaka gradnja oziroma, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, izvaja pa se oziroma je izvedena brez gradbenega dovoljenja.

Vprašanje: Na vrtu je bila zgrajena lopa v velikosti 20 m2, ki sem jo podedoval skupaj s hišo. Spremenil sem jo v sobo za goste. Ob prihodu inšpektorja mi je ta izdal odločbo, na podlagi katere moram objekt odstraniti, ker gre za nelegalno gradnjo. Ali ni tako, da objekt s površino do vključno 20 m2 šteje za enostavni objekt, za katerega ni potrebno gradbeno dovoljenje?

Odgovor: Res je, a z enim dodatnem pogojem, ki je, da noben enostavni objekt ne sme biti namenjen prebivanju. V vašem primeru gre za nelegalno gradnjo, ki ste jo dolžni odstraniti na svoje stroške.

Mag. Boštjan J. Turk