Olimpijski komite Slovenije (OKS) bo imel v novem štiriletnem mandatu do leta 2022 istega predsednika kot v zadnjih štirih letih. To bo Bogdan Gabrovec, ki je šele drugi predsednik OKS po Janezu Kocijančiču. Prvi podpredsednik bo Janez Sodržnik, drugi Tomaž Barada, tretji pa Enzo Smrekar. Prva sta bila že doslej podpredsednika, Smrekar pa je nasledil Iztoka Čopa.

V predstavitvi delovanja do leta 2022 je ponovno poudaril, da bodo prednostne naloge z državo povezane spremembe zakonodaje v korist športu. V programu dela je med drugim navedel ustanovitev Nacionalnega olimpijskega inštituta kot nadaljevanje in nadgradnjo najširše možne strokovne podpore tekmovalnemu športu. Pri tem je dodal, da bo OKS še naprej skrbel za pomoč vsem športnikom, od vrhunskih do rekreativnih, na drugi strani pa tudi za boj proti dopingu in drugim nepravilnostim v športu. Gabrovec je v predstavitvi prednostnih nalog delovanja OKS do leta 2022 navedel tudi prizadevanje za ponovno uvedbo športne vzgoje na fakultete ter vključitev športnih pedagogov v prva tri leta osnovnošolskega izobraževanja.

V pregledu minulega dela je dejal, da so rezultati slovenskega športa na enaki ravni kot prej ali pa so se celo izboljšali. Med najvidnejšimi izpolnjenimi projekti v preteklem obdobju je navedel tudi ustanovitev Fundacije za financiranje športnikov iz socialno ogroženih okolij. »Nekaj stvari pa nismo naredili, tudi zato, ker ni bilo v naši moči ali pa nam je zmanjkalo časa. Pri tem mislim na dopolnitve zakona o športu, da bi tudi mi dobili prek poštnih storitev dodatna sredstva za šport. Prav tako nismo povečali sredstev iz dohodnine posameznika za šport z 0,5 na odstotek,« je povedal Gabrovec.