Oktobrska ujma je v občini Črna povzročila približno 100.000 evrov škode na občinski infrastrukturi, podrtih pa je bilo 70.000 do 80.000 kubičnih metrov dreves. V luči 3. Dneva prihodnosti, ki ga obeležujemo 14. decembra, je Prva osebna zavarovalnica občini predala donacijo več kot 7.250 sadik gozdnih dreves za obnovo gozdov. Donacijo je sprejela županja občine Črna na Koroškem mag. Romana Lesjak.

Narava vrača udarce

»Narava nam vrača udarce, ker z njo ne ravnamo skrbno. Lokalni prebivalci smo se donacije razveselili, saj dokazuje, da v nesreči nismo sami. Glede na ogromno količino poškodovanega gozda imajo lastniki tako državnih kot zasebnih gozdov sedaj veliko dela. Potrebno je ogromno mehanizacije – na nedostopnih terenih tudi žičnica, da lahko delo nemoteno poteka. Sreča je, da še ni snega in se lahko posledice vetroloma vsakodnevno odpravljajo.«

Pri sajenju mladih dreves bodo rokave zavihali sodelavci

Na Miklavževem koncertu v Črni je donacijo v obliki simboličnega bona izročil izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice Boštjan Škufca Zaveršek in ob tem povedal: »Ponosni smo, da lahko prispevamo svoj košček k obnovi. Da ne bo ostalo le pri besedah, bomo spomladi prihodnje leto s sodelavci tudi sami zavihali rokave, česar se že veselimo. V pričakovanju bomo spremljali, kako bodo sadike v prihodnjih letih in desetletjih pognale globoke korenine in zrasle v močna drevesa, ob katerih bodo rasli tudi naši najmlajši.«

Dan prihodnosti v znamenju pogozdovanja

Gozdovi so naše naravno bogastvo, njihovih prednosti pa se pogosto zavedamo šele, ko pride do naravnih nesreč. Med drugim zagotavljajo kakovost zraka, so dom za številne rastline in živali ter vir lesa. Sprehod skozi gozdove nas popelje v preteklost, ko so za njih skrbele generacije pred nami, skrb zanje pa je hkrati tudi naložba v prihodnost. Boštjan Škufca Zaveršek doda: »Naloga vsakega posameznika je, da začne aktivno prispevati k lepi prihodnosti. Da bi razširili to sporočilo, letos že tretjič obeležujemo Dan prihodnosti. Ker bo kakovost našega življenja jutri odvisna tudi od okolja, v katerim bivamo, ga letos namenjamo gozdovom, ki so naše naravno bogastvo in simbol za povezovanje generacij.«