Aktivnosti za ohranjanje zdravja zaposlenih pri delu in njihovega ozaveščanja v Petrolu niso nič novega, so pa projekt Zdravo v Petrolu letos nadgradili. S to razširitvijo so postavili dodatne merljive cilje pri upravljanju zdravja in življenjskega sloga s področja medicine, duševnega zdravja, športa in rekreacije, fizioterapije, prehrane in komunikacije. Letos so izvedli več kot 500 svetovalnih ur o boleznih črevesja, samopregledovanju kožnih znamenj, zdravi hrbtenici ter individualnih posvetov z zdravnikom in usposabljanja za sproščanje na delovnem mestu.

Naj kaj prisegajo zaposleni

Zaposleni imajo znotraj programa Zdravo v Petrolu najraje tri konkretne aktivnosti. Prva je Povezani v osveščanju, ki zaposlenim omogoča obisk in svetovanje strokovnjakov ter izbranih zdravnikov na terenu, v poslovnih stavbah in na prodajnih mestih. V sklopu aktivnost Posveti z zdravnikom zaposleni individualno z zdravnikom spregovorijo o temah, o katerih imajo sicer redkeje priložnost govoriti. Aktivnost Sprejmeš izziv? pa poleg gibalne aktivnosti spodbuja tudi povezovanje in druženje s sodelavci iz različnih delovnih skupin. V posameznih izzivih lahko sodelujejo tudi družinski člani zaposlenih, predvsem pa ima posameznik možnost premikanja svojih meja.

Sprejmeš izziv?

Program Sprejmeš izziv? obsega sklop desetih dogodkov: 10 mesecev, 10 sobot, 10 športnih izzivov – vsakokrat v drugi športni panogi. Zaposleni tako aktivno preživljajo prosti čas, spoznavajo nove športne discipline in se hkrati zabavajo, povezujejo in krepijo neformalne stike s sodelavci, poudarja Aleksander Salkič, vodja službe za odnose z javnostjo pri Petrolu.

Pred vsakim dogodkom so jim na voljo strokovni nasveti o vadbi. Nekateri dogodki so tudi družini prijazni: zaposleni lahko na dogodek pripeljejo tudi družinske člane. Zaposleni se imajo priložnost družiti z vrhunskimi športniki, ki jih Petrol sponzorira, za opravljen izziv pa so tudi nagrajeni. Zaradi pozitivnega odziva zaposlenih v Petrolu poteka že druga sezona tega projekta.

Načrtujejo že aktivnosti v obdobju 2019–2021

Novost so mini športni dogodki med tednom. Tudi teh je deset: 10 mesecev, 10 četrtkovih popoldnevov, 10 športnih izzivov, vsakokrat v drugi športni panogi. Serija delavnic zaposlene spodbuja h kratkim desetminutnim gibalnim odmorom z vajami za zdravje hrbtenice. Jeseni so izpeljali niz individualnih usposabljanj o sproščanju na delovnem mestu z demonstracijo akupresurne masaže. Pripravljajo že tudi načrt upravljanja zdravja zaposlenih za obdobje 2019–2021 z merljivimi kazalniki uspešnosti in ciljanimi ukrepi ter aktivnostmi za krepitev zdravja in delazmožnosti zaposlenih.