OŠ Prestranek, katere sestavni del je vrtec, je v skladu z internim načrtom preprečevanja razmnoževanja legionele v hišnem vodovodnem omrežju novembra letos zaprosila Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, da opravi redno vzorčenje pitne vode. Vzorce so 28. novembra odvzeli v garderobah vrtca na pipah z mrzlo in toplo vodo.

Laboratorij je nato 3. decembra šolo ustno obvestil, da je na osnovi preliminarnih rezultatov postavljen sum na povišano koncentracijo legionele v obeh odvzetih vzorcih. V šoli in vrtcu so takoj začeli z izvajanjem ukrepov, kot jih predvideva interni načrt, nato pa so minuli ponedeljek, 10. decembra, prejeli še uradne rezultate vzorčenja, ki so potrdili prisotnost legionele v vodovodni napeljavi.

Vse od postavljenega suma vsakodnevno izpirajo vodovodni sistem, skrbijo za stalno temperaturo bojlerja nad 60 stopinj Celzija, čistijo mrežice na pipah in jih po potrebi menjajo ter izvajajo še nekatere druge ukrepe. Poleg tega so pristojni iz družbe Petrol, ki je odgovorna za ogrevanje vodovodne vode, zamenjali obtočno črpalko, šola se je povezala tudi s strokovnjaki iz javnega podjetja Kovod.

Kot je še pojasnila ravnateljica OŠ Prestranek Nataša Režek Donev, so na vse pipe v šoli nalepili napise, da voda ni pitna. To so storili preventivno, saj otroci velikokrat pijejo vodo neposredno izpod pipe, kjer je verjetnost nastanka aerosolov, to je drobnih kapljic, ki so razpršene v zraku in vsebujejo legionele, večja. Pristojni so otrokom tudi pojasnili, da je voda dejansko pitna, a da naj za to uporabljajo kozarce.

Ponovni odvzem več vzorcev vode iz vodovodnega sistema šole in vrtca je predviden prihodnji teden, šola pa je zastavila tudi dodatne ukrepe za v prihodnje.

Kot je še zatrdila ravnateljica, se nihče od otrok in zaposlenih ni okužil z legionelo.