Skoraj 1300 ljudi se je od 2. decembra do včeraj podpisalo pod peticijo, s katero pozivajo novomeško oblast, naj Glavni trg po končani obnovi (ta je predvidena 20. decembra) zapre za tranzitni promet. Peticijo je objavila stranka Solidarnost. Po besedah njenega vodje in prvopodpisanega Uroša Lubeja so peticijo objavili na podlagi številnih pobud občank in občanov, ki se ne strinjajo s trenutnim prometnim režimom v strogem mestnem jedru.

»Glavni trg naj postane prostor druženja, srečevanja, poslovanja ter prostor za kulturno in umetniško aktivnost,« je zapisal Lubej. Solidarnost in podpisniki peticije se zavzemajo za to, da bi bil Glavni trg območje za pešce, dovoljen bi bil kolesarski promet, dostava za poslovne prostore, javni potniški promet, medtem ko bi imeli stanovalci mestnega jedra zagotovljen dostop do svojih domov ter nekaj parkirišč.

Lubej: Glede na odziv ljudi je jasno, kaj si želijo

»To je pač ena od možnosti, prav gotovo pa bi moral občinski svet čim prej razpravljati o problematiki,« meni Lubej, ki bo občinski svetnik tudi v novem mandatu. »Glede na odziv ljudi je jasno, da si avtomobilov v mestnem jedru ne želijo. Tu dileme ne bi smelo biti. Ne gre torej več za vprašanje, ali avtomobili na Glavnem trgu ali ne, ampak v kolikšni meri jih ne bo oziroma v kakšni obliki tam urediti peš cono.« Lubej je pod peticijo še zapisal, da če bo promet potekal po Sokolski ulici, potem odprtje Glavnega trga za avtomobilski promet ne bo imelo nobenega pozitivnega učinka na zmanjševanje prometnih zamaškov v drugih delih mesta.

Po besedah predsednika krajevne skupnosti Center Matije Škofa je trenutna prometna ureditev, odkar so novembra sprostili promet po Glavnem trgu, neprimerna. »Po našem mnenju bi morali Glavni trg zapreti za promet, za prebivalce središča mesta in lastnike nepremičnin pa ga speljati po zalednih ulicah. Promet naj poteka po Sokolski ulici, treba pa je tudi čim prej zagotoviti in urediti že predvidena parkirišča. Po Glavnem trgu bi dovolili promet le za dostave, ki so nujne za delovanje trgovske in druge poslovne dejavnosti.«

Glede na dosedanje izkušnje, da večina obiskovalcev mestnega jedra prometne signalizacije in obvestil o omejitvi prometa ne upošteva, bi bilo treba promet omejiti s tehničnimi ovirami (potopnimi stebrički), še menijo v krajevni skupnosti Center, kjer od občine pričakujejo oblikovanje skupine, sestavljene iz predstavnikov občine, krajevne skupnosti in stroke, ki naj pripravi sprejemljivo rešitev.

»Sedanja prometna ureditev ni primerna«

Čeprav je bila trenutna rešitev sprejeta na podlagi javne diskusije in širšega konsenza, je bilo zanjo predvideno tudi poskusno obdobje, poudarja Škof. »Zdaj je jasno, da takšna rešitev ni primerna, saj je nevarna, vozišče na Glavnem trgu ni vidno, tudi nova urejenost Glavnega trga ni primerna za vozila.«

Po mnenju direktorice Zavoda Grem v mesto Ane Petančič je težko napovedati, kaj bi se zgodilo, če bi mestno jedro popolnoma zaprli za promet. »Toda trenutna ureditev prav tako ni dobra. Smo za promet skozi mesto, vendar naj bo ta res v zelo omejenem obsegu in umirjen, s hitrostjo do 20 ali 30 kilometrov na uro ter kratkotrajnim parkiranjem, redarji pa naj dosledno izvajajo nadzor. Ureditev naj bo poskusna, nato pa naj stroka dokončno odloči,« meni Petančičeva.

Na občini odgovarjajo, da so nedavno krajevno skupnost Center in Zavod Grem v mesto pozvali, da se kot predstavniki prebivalcev in poslovnih subjektov, ki bi jih drugačen prometni režim tudi najbolj zadeval, ponovno opredelijo o celovitem zaprtju Glavnega trga in pripravijo predloge prometne ureditve, ki bi ustrezala večini uporabnikov mestnega jedra. »Seveda bodo predloge morale preučiti strokovne službe, verjamemo pa, da lahko z dialogom pridemo do optimalne rešitve,« pravijo. Stališča krajevne skupnosti so že prejeli, urbanistični svet naj bi jih obravnaval v teh dneh, medtem ko se Zavod Grem v mesto še ni odzval.