V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije so v okviru projekta »Recimo NE odvisnosti« v sodelovanju s socialnim pedagogom Sašem Kroneggerjem oblikovali program odgovorne uporabe zaslonov in njihovih vsebin, ki so ga nedavno uspešno preizkusili na osnovni šoli Vič v Ljubljani. Želijo si, da bi bili v prihodnje takšni programi stalnica, a ne le v osnovnih šolah, saj o problematiki premalo vedo tudi njihovi starši, pedagoški delavci in drugi, ki se pri delu srečujejo z mladimi.

Pri oblikovanju preventivnega programa so izhajali iz ugotovitve, da mladostniki preživijo pred zasloni veliko preveč prostega časa, je pojasnila strokovna sodelavka Društva za srce Darija Cvetko. »Spletne vsebine zato v veliki meri krojijo njihovo razumevanje sveta, odnosov in vplivajo na samopodobo in čustvovanje mladih. Odrasli vemo, da vsebine, ki jih najdemo na spletu, včasih nimajo veliko skupnega z realnostjo, mladostniki pa do teh vsebin pristopajo nekritično. Zanje so 'online' vsebine velikokrat bolj resnične od dejanskega sveta,« je poudarila Cvetkova in dodala, da k množični uporabi zaslonov prispevajo tudi njihova enostavna uporaba, dostopnost in privlačnost spletnih in drugih vsebin, ki jih omogočajo digitalne tehnologije (pametni telefoni, tablice, igralne konzole idr.).

Odgovorna uporaba zaslona

Preventivni program odgovorne uporabe zaslonov med mladimi, ki so ga od septembra do decembra na razrednih urah pilotno preizkušali viški osmošolci, sestavlja šest med seboj povezanih delavnic oziroma tematskih sklopov, je povedal avtor in izvajalec programa Sašo Kronegger in dodal, da se je na delavnicah izkazalo, »da se mladi le deloma zavedajo vseh informacij, ki jih delijo s svojimi mobilnimi napravami in računalniki s širšim svetom, ter da starosti primerno ne razmišljajo o dolgoročnih posledicah svojih ravnanj«.

Na prvem srečanju so tako na facebooku skupaj objavili fotografijo, ki je obšla svet in doživela 11.000 delitev in 180 komentarjev. »Vsi učenci so se zamislili, kako bi bilo, če bi bila na mestu te morda kakšna njihova slika,« je dejal Kronegger. Učenci so si ves čas delavnic vsakodnevno beležili tudi svojo uporabo zaslonov in bili že po nekaj dneh iskreno presenečeni, koliko časa jim odvzamejo naprave z zasloni. Zavedli so se, da bi lahko ta čas v resnici veliko bolje izkoristili, je še povedal Kronegger.

Kako prepoznati nasilje na spletu

»Z učenci smo raziskovali tudi, kako lahko preverjamo informacije, ki jih najdemo na spletu, kakšne podobe teles postavljajo različni mediji in kako razumemo, kaj je lepo. V drugem delu pa smo preizkusili nekaj vaj, ki nam lahko pomagajo razgibati telo, kadar dalj časa sedimo pred zasloni. Zelo zanimiva je bila naloga, v kateri so morali učenci narisati čustvo v obliki novega emotikona, ki ga med emotikoni družbenih omrežij niso našli, in kako lahko enak emotikon več ljudi različno razume. Učence smo tudi naučili prepoznati nasilje na spletu in kako ravnati, kadar smo priča tako spletnemu kot tudi vrstniškemu nasilju zunaj digitalnega sveta,« je predstavil opravljeno skupno delo Sašo Kronegger. Veseli ga, da se je razred začel pogovarjati o svojih navadah na spletu.

Ker pa so ugotovili tudi, da je razred prevelika ciljna skupina, bodo v prihodnje delali z manjšimi skupinami. Še naprej bodo v program vključevali tudi delavnico za starše, saj se je izkazalo, da imajo pomanjkljivo znanje s tega področja tudi odrasli in je za prepoznavanje in preprečevanje negativnih učinkov zaslonov na duševni razvoj mladostnika pomembno tudi njihovo izobraževanje.

Razredničarka Mateja Peterlin je povedala, da so učenci zelo hitro spoznali, da preživijo preveč ur pred zasloni, nekateri so celo priznali, da so glede na vse, kar so slišali, že zasvojeni s telefonom oziroma računalnikom. Ob pogovoru o temah v zbornici so željo po tovrstnem znanju izrazili tudi drugi učitelji, je še povedala. Da je ozaveščanje mladine s praktičnimi delavnicami in izkustvenim učenjem učencem veliko bližje, je prepričan tudi ravnatelj OŠ Vič Ljubljana Sašo Vlah: »Učenci so prek spleta povezani z zunanjim svetom, zato je varna in pravilna uporaba spleta nujno potrebna. Prav tako je z omejeno uporabo digitalne tehnologije poskrbljeno tudi za preprečevanje zasvojenosti in zdrav razvoj mladostnikov.« To jim na šoli očitno že zdaj dokaj dobro uspeva, saj so imeli na prvi delavnici v svoji torbi telefon le trije učenci. Ker so ga pri delu potrebovali, so jim morali tako kar naročiti, da ga na naslednjo delavnico prinesejo s seboj v šolo vsi, pa čeprav sicer na šoli to ni zaželeno.

Na osnovi pilotne izvedbe programa bodo v Društvu za srce program nekoliko prilagodili in nadgradili ter v začetku prihodnjega leta pripravili usposabljanje za izvajalce programa v lastnih okoljih in organizacijah, je povedal podpredsednik društva Franc Zalar.