Na centrih zadolženi za odločanje na podlagi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev »zaradi kritične kadrovske podhranjenosti in neoptimalnega delovanja informacijskega sistema« ne morejo pravočasno obravnavati vseh vlog, opozarjajo v sindikatu in dodajajo, da je tako tudi zaradi neprestanih sprememb zakonodaje in podzakonskih predpisov. V. d. direktorjev zaposlenim odrejajo nadurno delo, na nekaterih centrih pa so odredili reševanje vlog o letnih pravicah na enote, ki zanje niso pristojne in so zasute z vlogami iz svojega delokroga.

Zaposleni so »preobremenjeni, izčrpani, po vseh letih neprestanih dodajanj nalog in sprememb ne zmorejo več strokovno pristopati k reševanju zadev, zato so že zdavnaj iz strokovnega dela prešli na navadne administratorje,« so v sindikatu navedli v pismu ministrstvu. Nova zakonodaja, ki je že bila vpeljana ali bo v prihodnjem letu, pa centrom nalaga še dodatno delo, »brez časa za potrebno postopno implementacijo, proučitev zakonodaje ter vzpostavitve ustreznih protokolov in usposobljenosti strokovnih delavcev«.

Tako po njihovih navedbah z začetkom leta 2019 predvidoma na centre uvajajo nov informacijski sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom, a bo ta vključeval le manjši del podatkov, s katerim upravljajo na centrih. Kot menijo v sindikatu, pa je pričakovati, da bo nov informacijski sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom zaradi specifike nalog končal enako kot avtomatizirani sistem izdaje odločb - ne bo razbremenil zaposlenih.

Sindikat prosi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj pismo, ki je nastalo kot klic na pomoč njihovega članstva, obravnava z vso resnostjo, saj se bojijo, »da je tokrat ogrožen celoten sistem tako socialnih transferjev kot delovanja centrov za socialno delo na drugih področjih (varstva otrok in družine, varstva odraslih mladostnikov)«.