»Vseh 27 narodov Evropske unije ve boleče malo drug o drugem! Naj bo deljenje nacionalnih pesemskih zakladov neposreden način za medsebojno spoznavanje,« je dejal danski pesnik, urednik in filozof Jeppe Marsling, ki se je prek svoje neprofitne organizacije ter brez finančne in politične podpore Bruslja odločil, da v dobrem letu dni poveže vse narode EU v skupen projekt – Pesmarico EU, v katero bo vsaka država prispevala svoj izbor pesmi.

Slovenski seznam

Jeppe Marsling je Slovence k pesmarici povabil prek skladatelja Dušana Bavdka, prodekana za kakovost in mednarodno dejavnost na ljubljanski glasbeni akademiji. Ideja o skupni pesmarici je navdušila: študentje, profesorji z glasbene akademije, pevci zborov, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ter člani društva slovenskih skladateljev so najprej izbrali 60 reprezentativnih slovenskih pesmi, nato pa so jih razvrstili v šest kategorij: ljubezenske, ljudske, religiozne, otroške pesmi, pesmi o naravi in letnih časih ter pesmi o svobodi in miru. Države glasujejo po vrsti, Slovenci kot 22. na seznamu lahko glasujemo od 7. decembra do 7. januarja.

Urednik Dušan Bavdek pojasnjuje: »Moja naloga je bila, da sem v vsako kategorijo uvrstil od osem do deset pesmi, skupno torej od 48 do 60 pesmi, v vsaki kategoriji pa sem imel pravico dodati še eno ali dve pesmi po svoji presoji. Dodal sem le tri, saj je bilo glede selekcije zelo malo manevrskega prostora.« Pri tem je moral paziti na popolnost podatkov o skladbah, na to, da so resnično slovenskega izvora.

»Prejeti seznam pesmi se mi je zdel v dobršni meri kar pričakovan,« zdaj pravi Dušan Bavdek. »Večina pesmi je izjemno znanih, tudi kakovostnih.« Nekaj avtorjev skladb je še živečih, tudi ne nujno (zelo) starih, a nobena predlagana pesem ni najnovejšega datuma – vse so prisotne vsaj kako desetletje, večina pa bistveno dlje, saj so le tako lahko dovolj trdno usidrale v spomin ljudi.

Bavdku se sicer zdi ideja pesmarice preprosta, lepa in uteleša nekatere temeljne občečloveške vrednote, ki so hkrati temeljne vrednote EU, in sicer o pomenu medsebojnega razumevanja, kulturnega poslušanja, kulturne izmenjave in sprejemanja, tudi razlik. Želja je, da bi se Pesmarica EU dopolnjevala vsaka štiri leta. Prvi izbor bo zajemal 162 pesmi, natisnjen bo v 24 izvirnih jezikih in v angleškem prevodu, seznam pa bo znan decembra 2019.