Nedvomno: vsaka zgodba ima predzgodbo. In tudi vsaka predzgodba ima predzgodbo. Tako lahko nadaljnje poglabljanje v katero koli zgodbo pripelje novinarja do prazgodovine in še dalj.

Res je, kar piše novinar o predzgodbi. Dogodke poznam in sem jih novinarju tudi potrdil. Nikakor pa ni res, da šola ni nič naredila. Takrat je šola zaščitila enega od učencev, ki je bil pozneje sostorilec v dogodkih, ki so že bili predmet vseh možnih preiskav.

Takoj ob uvedbi postopka na šoli je inšpektor Kostanjevec zahteval, da ne uničimo mape o vzgojnih ukrepih za šolsko leto 2012/2013. Ravnali smo se po njegovi zahtevi. Dejstvo pa je, da se te mape ni nikoli niti dotaknil in da torej ni mogel ugotoviti, kako smo ustrezno ukrepali tudi ob kateri koli predzgodbi.

Inšpektor je v svoji razlagi dokumentov namerno prezrl tudi celo vrsto dejstev, ki potrjujejo pravilno delovanje šole in učiteljic, delo v razredu in delo s starši, delo učiteljskega zbora oddelkov itd. Vso dokumentacijo, ki jo je imel na voljo, tudi mapo vzgojnih ukrepov, vsa listinska dejstva, ki bi jih moral pregledati in smo mu jih ponujali v pregled, je z zaničevanjem zavračal, češ, to ni pomembno, to me ne zanima (seznam dokumentov, ki jih ni hotel pregledati, je del mojega odzivnega poročila na njegove trditve ob nadzoru).

Njegove trditve o tem, kaj mora šola narediti in česa naj bi ne naredila, iz zapisnikov konferenc, sestankov s starši in uradnih zaznamkov o dogodkih ni mogel razbrati, ker dokumentov ni pregledal. Zato njegove sedanje in takratne izjave ne izhajajo iz dejstev, kar neposredno pomeni, da laže in da je bil njegov izredni inšpekcijski nadzor opravljen zaradi neke druge predzgodbe, ki pa je ne bom pogreval.

Dušan Mercupokojeni ravnatelj OŠ Prule