Zakaj?

1. Ker sedanja vlada teh krivic ni povzročila. Zato v najboljšem primeru lahko samo prepreči, da se nam upokojencem takšne ali podobne krivice ne bodo dogajale tudi v prihodnje.

2. Konkretnega poračuna poprave krivic v denarju oziroma evrih pa ni dolžna in ga tudi ne procesno ne pravno ne more izpeljati za nazaj. Prvič, ker za to ni pristojna, in drugič, ker v proračunu za to ni ne predvidenih, še manj pa je dejanskih sredstev za takšen poračun.

Janez Turk, Ljubljana