V največji svetovni verigi hitre prehrane od dobaviteljev govedine pričakujejo manjšo uporabo antibiotikov pri vzreji živine. Uporaba antibiotikov v živinoreji je problematična, ker njihova prekomerna uporaba lahko negativno vpliva na učinkovitost delovanja zdravil pri ljudeh. Organizacije, ki opozarjajo na prekomerno uporabo antibiotikov v živinoreji, upajo, da bo McDonald'sov vpliv pripomogel k spremembi praks in standardov pri vzreji živinoreje.

Pri McDonald'su bodo sprva pričeli beležiti prisotnost antibiotikov na desetih največjih tržiščih. S teh podjetje dobi kar 85 odstotkov mesa za svoje restavracije. Napovedali so tudi, da bodo do konca leta 2020 določili dodatne cilje za omejitve uporabe antibiotikov v mesu. Pri podjetju ne pričakujejo, da bodo zaradi ukrepov cene hamburgerjev narasle.

S svojo odločitvijo že vplivali na tekmece

McDonald's ima velik vpliv na kmetijske prakse zaradi svoje razširjenosti po celem svetu in odkupa ogromnih količin mesa. S svojo odločitvijo so že vplivali na tekmece, ki bodo uporabo antibiotikov odstranili z zalog piščančjega mesa. Njihova izločitev pri govedu pa je veliko težja kot pri piščancih, menijo strokovnjaki, saj slednji živijo manj časa in nimajo toliko možnosti, da zbolijo.

Za podoben ukrep so se odločili tudi pri McDonald'sovemu konkurentu Wendy's. To podjetje bo začelo kupovati približno 15 odstotkov govedine od proizvajalcev, ki so se zavezali, da bodo za 20 odstotkov zmanjšali uporabo antibiotikov.

Po podatkih Inštituta za zdravstveno varnost živali je prodaja in distribucija antibiotikov za produkcijo hrane iz leta 2015 na 2016 padla za 14 odstotkov. Pri inštitutu sicer podpirajo »razumno« uporabo antibiotikov in njihove alternative, ki jih že razvijajo.