Družba Xodo je bila izbrana na javnem razpisu in je z deli poglabljanja prvega luškega bazena na globino 14 metrov začela februarja 2014. Z deli se je nato zatikalo - po tedanjih navedbah Luke Koper izvajalec ni opravil niti desetine predvidenega dela -, Luka pa nato maja istega leta ni podaljšala pogodbe z Italijani. Dela je zaključila nizozemska družba Van Oord.

Luka Koper je od Italijanov terjala nekaj več kot 1,1 milijona evrov odškodnine. Odškodninski zahtevek izhaja iz višjega plačila novim izvajalcem, zmanjšanega za že izvedena dela s strani Xoda.

Prvostopenjsko sodišče je dogodek obravnavalo kot v primerih stvarnih napak pri blagu in storitvah, za katere velja enoletni rok za vložitev tožbe, ki ga je Luka zamudila. Tako je sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo, ne da bi se spuščalo v presojanje vsebine tožbe in domnevne škode.

Tiskovni predstavnik Luke Koper Sebastjan Šik je danes za STA napovedal, da se bodo na omenjeno sodbo pritožili. »Na podlagi pravnih mnenj, ki smo jih pridobili, ne gre za t. i. jamčevalni zahtevek, na kar se je oprlo sodišče, kjer je predviden zastaralni rok enega leta, ampak za odškodninski zahtevek, kjer je zastaralni rok tri leta,« je pojasnil Šik.