Med številnimi napovedanimi ukrepi na področju kulture, med katerimi so tudi postopno povišanje proračuna za kulturo (vsaj na pol odstotka BDP do konca mandata), prenova krovne zakonodaje in nova razvojna strategija področja, sta tako vlada kot tudi minister za kulturo Dejan Prešiček večkrat poudarila nujnost, da se poskrbi za boljši položaj nevladnih organizacij ter samozaposlenih v kulturi, saj se je neinstitucionalna produkcija v zadnjih letih znašla na robu sesutja.

Položaj naj bi reševali s povišanjem sredstev za nevladne organizacije in uvedbo posebne proračunske postavke v okviru proračuna ministrstva, ukinitvijo cenzusa za samozaposlene in drugimi ukrepi, minister pa je – ob številnih kritikah na izvedbo in rezultate razpisov v zadnjem času – na začetku mandata večkrat napovedal tudi debirokratizacijo razpisnih postopkov in posodobitev razpisnih kriterijev. A za zdaj vidnejših premikov v tej smeri ni bilo, saj trenutno na kulturnem ministrstvu še ne morejo povedati niti, za koliko naj bi se prihodnje leto zvišala sredstva za nevladne organizacije in samozaposlene.

Vse je odvisno od rebalansa

»Koalicijska pogodba predvideva postopno povišanje proračuna za kulturo, sorazmerno s tem pa se bodo poviševala tudi sredstva za nevladni sektor in samozaposlene v kulturi,« pojasnjujejo v službi za odnose z javnostmi na ministrstvu. »Toda šele rebalans proračuna za leto 2019 bo dejansko pokazal, za kolikšno povišanje sredstev bo šlo.« Z morebitnim (predvidenim) povečanjem sredstev je, kot se da razumeti, povezana tudi usoda prej omenjene posebne proračunske postavke in še nekateri drugi ukrepi, kot je denimo napovedana uvedba nadomestila za bolniško odsotnost za samozaposlene od četrtega dneva bolezni naprej.

Šele po rebalansu naj bi se lotili tudi konkretnejše prenove razpisnih postopkov, so pa medtem že popravili pravilnik o strokovnih komisijah, ki med drugim predvideva tudi razširitev komisij na pet članov, kar naj bi »omogočilo širšo strokovno preglednost« in ustreznejše vrednotenje projektov. Po drugi strani je, kot pravijo na ministrstvu, napovedana ukinitev cenzusa za samozaposlene le del konkretnejših ukrepov za razvoj nevladnega sektorja v kulturi, ki pa jih bodo začrtali šele v spremembah krovnega zakona v kulturi in novem Nacionalnem programu za kulturo. »Pripravo teh dokumentov načrtujemo v prihodnjem letu.«

Med optimizmom in opozorili

»Za zdaj je še nekoliko prezgodaj za resnejše ocene, čeprav smo zaznali nekatere manjše premike, ki jih ocenjujemo kot pozitivne,« trenutne razmere opisujejo pri društvu Asociacija, ki združuje številne nevladne organizacije in samostojne ustvarjalce na področju kulture. »Takšni so na primer popravki pravilnika o strokovnih komisijah ali pa nedavni dvig nadomestila za bolniško odsotnost za en evro na dan, torej z 20 na 21 evrov. Kar je seveda resnično malo, vseeno pa nakazuje na neko pripravljenost ministrstva, da se posveti težavam samozaposlenih.«

Omenjenega sicer ni mogoče označiti za tisti bistveni premik v odnosu do neinstitucionalnega polja, ki si ga želijo v Asociaciji, vendar tudi oni menijo, da bo še največ odvisno od rebalansa proračuna: »Če bo povišanje sredstev za kulturo dovolj konkretno, bo imel verjetno tudi nevladni sektor nekaj od tega, če pa bodo finance ostale na podobni ravni kot doslej, se bodo finančne težave sektorja pač nadaljevale. V tem primeru pričakujemo več in korenitejše reformne ukrepe, na primer na področju debirokratizacije in drugod.«

Opozarjajo tudi, da so po koalicijski pogodbi nekateri ukrepi brez časovnice oziroma so predvideni šele razmeroma pozno v aktualnem mandatu, da pa se je težav skozi leta nakopičilo že toliko, da jih je treba začeti reševati čim prej. »Sicer pa se bomo v kratkem prvič sestali z ministrom in mu podrobneje predstavili naša stališča.«