Raziskava Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je razkrila zaskrbljujoč trend. Glede na ankete, ki jih je opravila agencija, ima kar 90 odstotkov evropskih Judov občutek, da je v njihovi državi prisotnega vse več antisemitizma. Raziskava je sicer največja te vrste doslej in je zajela 16 tisoč Judov iz 12 držav. Slovenije med državami, ki so bile zajete v raziskavo, ni.

Okoli 90 odstotkov anketiranih pravi, da je še posebej hudo na spletu, medtem ko 70 odstotkov antisemitizem zazna na javnih površinah, v medijih in v politiki. Skoraj 30 odstotkov anketiranih je povedalo tudi, da so že bili tarče nadlegovanja. Ob tem kar 80 odstotkov vprašanih resnih primerov antisemitizma ne prijavlja policiji, saj menijo, da se s tem ne bo nič spremenilo. Več kot tretjina se jih izogiba judovskih dogodkov in prizorišč, ker se ne počutijo varno. Podoben odstotek razmišlja o selitvi drugam.

Težave z antisemitizmom tudi pri naših sosedih

FRA je podobno raziskavo opravila že leta 2013, najbolj zaskrbljujoč trend med državami pa gre v tem obdobju opaziti v Nemčiji. Leta 2013 je zaradi antisemitizma o selitvi iz te države razmišljalo 25 odstotkov anketiranih. V letošnji raziskavi je delež narasel že na 44 odstotkov.

Enak odstotek so zabeležile ankete v Franciji, kjer se je stanje sicer izboljšalo za dve odstotni točki. V Belgiji o selitvi razmišlja 42 odstotkov, na Madžarskem pa 40 odstotkov. Pred šestimi leti je bil delež sicer pri kar 48 odstotkih.

Huda skoka sta zabeležili tudi Švedska in Velika Britanija. Pred šestimi leti je o selitvi od tam razmišljalo 18 odstotkov vprašanih, danes pa bi Švedsko zapustilo 35 odstotkov, Veliko Britanijo pa 29 odstotkov vprašanih.

Stanje je slabo tudi v sosedni Avstriji in Italiji. V naši severni sosedi prejšnje raziskave niso opravljali, v letošnji pa o selitvi razmišlja 31 odstotkov. V Italiji se je od zadnje raziskave delež teh dvignil z 20 na 23 odstotkov.