Na vrhovnem državnem tožilstvu so v sporočilu za javnost pojasnili, da je ljubljansko tožilstvo po proučitvi Merčevega zagovora pred sodiščem in listinske dokumentacije iz spisa ocenilo, da Mercu ni moč očitati, da je bila zaradi njegovega ravnanja učencema povzročena hujša kršitev njunih pravic, saj jima ni bila kršena ustavna pravica do izobrazbe in šolanja. »Dušan Merc je v svojem zagovoru zadevo osvetlil z relevantnimi okoliščinami, ki so pomembne za oceno njegovega ravnanja,« so zapisali na vrhovnem državnem tožilstvu. Po prejemu prepisa njegovega zaslišanja, preučitvi listinske dokumentacije spisa ter njegovega ustnega in pisnega zagovora je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani obtožni predlog umaknilo.

Kot so po prvem naroku na sodišču konec novembra poročali mediji, zgodba sega v junij 2013, na konec šolskega leta. Tedaj sta učenca 9. razreda ljubljanske osnovne šole Prule na športnem dnevu v bazenu nadlegovala sošolki. Eden je najprej eno, nato še drugo v bazenu večkrat potisnil pod vodo in ju povsem utrudil, nato pa sta ju oba, vsako posebej, še spolno napadla. Pozneje sta se na hodniku šole iz žrtev še norčevala. Pet dni po napadih, ko je bila zaključna konferenca že opravljena, je takratni ravnatelj šole Merc fantoma prepovedal vstop v šolo, da bi s tem zaščitil žrtvi.

Javnost je bila na njegovi strani, ne pa tudi inšpektor inšpektorata za šolstvo. Ta je po pisanju Dnevnika ugotovil, da ravnatelj ni ravnal po vseh predpisih, saj naj bi devetošolcema kršil ustavno pravico do izobraževanja. Od sveta šole je zahteval ravnateljevo razrešitev, ki pa je zahtevo zavrnil. Ugotovitvi inšpektorja je pozneje pritrdilo tožilstvo, ki je Merca ovadilo.