Na občinskem inšpektoratu ob tem opozarjajo, da je raba javnih površin ljubljanske mestne občine urejena z odlokom o posebni rabi javnih površin, javno površino pa lahko uporabljajo tisti, ki pridobijo dovoljenje. »Prodaja iz rok v roke, iz kovčkov, torb, škatel ali provizorijev in opravljanje gostinske dejavnosti iz premičnih gostinskih obratov nista dovoljena. Nespoštovanje prepovedi in obveze, da je treba pridobiti dovoljenje, je prekršek, za katerega je predpisana globa,« so pojasnili na ljubljanski mestni občini in dodali, da želijo z okrepljenim nadzorom doseči precej bolj urejen trg. Če to ne bo učinkovalo, pa bodo morali poseči po bolj represivnih ukrepih.