Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice načrtuje prenovo strehe in strešne kritine na kulturnem spomeniku Plečnikove arkade.

Čeprav so sprva pričakovali, da bodo prvi del strehe začeli prenavljati še letos, so se zaradi zahtevnosti del odločili, da se začetek del premakne na čas, ko bodo za to ustrezne vremenske razmere. »Izvajalec bo prenovo začel 11. marca 2019,« je pojasnila direktorica Ljubljanskih parkirišč in tržnic Mateja Duhovnik. VG5 bo streho prenavljal po delih. Najprej se bo lotil dela strehe od Zmajskega mostu do vključno najbližje lože. »Rok za dokončanje je dva meseca in pol od začetka del,« je povedala Duhovnikova.

Velja omeniti, izbor izvajalca prenove strehe se je nekoliko zavlekel, ker je podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice na prvo javno naročilo dobilo le ponudbo družbe VG5, ki pa je bila previsoka. Za naročena dela je VG5 zahteval 475.000 evrov brez davka na dodano vrednost. Ljubljanska parkirišča in tržnice so javno naročilo ponovili. V drugo so prav tako dobili le ponudbo družbe VG5, vendar je bila cena po opravljenih pogajanjih nižja, in sicer znaša dobrih 404.000 evrov brez davka na dodano vrednost.

Strešniki dotrajani in krhki

Strešni kritini iz litega betona, ki jo je oblikoval arhitekt Jože Plečnik, se izteka življenjska doba, saj je stara že več kot 70 let.

»Strešniki so dotrajani in krhki. Pojavljajo se predvsem poškodbe v obliki razpok in lomov, ki so nastali zaradi naravnih procesov zmrzovanja, odtajanja in spiranja. So že izredno tanki in porozni,« nam je junija letos razložila konservatorska svetnica ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Irena Vesel. Kako zelo dotrajani so strešniki, je nazorno pojasnila direktorica Duhovnikova, ki je dejala, da so bili ob izdelavi ti strešniki debeli približno štiri centimetre, sedaj pa so le še pol toliko.

Zavod za varstvo kulturne dediščine je v kulturnovarstvenih pogojih za prenovo strehe predpisal, da morajo Plečnikove arkade pokriti z replikami strešnikov. Zato je podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice moralo najprej naročiti izdelavo poskusne serije različnih tipov tako imenovanih Plečnikovih strešnikov. To nalogo so zaupali družbi Bramac strešni sistemi, ki naj bi bila edina v Sloveniji, ki dela betonske strešnike, kakršni so tisti na arkadah.

Po besedah Duhovnikove je zavod za varstvo kulturne dediščine že potrdil, da izdelana poskusna serija strešnikov ustreza predpisanim zahtevam. Zato je javno podjetje z Bramacom že sklenilo pogodbo za izdelavo vseh potrebnih strešnikov za Plečnikove arkade, pogodbena vrednost izdelave pa je 181.885 evrov brez davka na dodano vrednost. K tej vsoti je treba prišteti še 39.732 evrov, kolikor je stala izdelava poskusne serije. Skupaj z gradbenimi deli, ki jih bo opravil VG5, bo Ljubljanska parkirišča in tržnice prenova strehe na Plečnikovih arkadah stala približno 625.800 evrov.

Velja omeniti, Bramac že ima izkušnje z izdelavo betonskih strešnikov za Plečnikove stvaritve in za to delo je družba leta 2014 od Sklada arhitekta Jožeta Plečnika dobila Plečnikovo priznanje. Bramac je namreč te velike in težke strešnike izdelal že za streho cerkve svetega Mihaela v Črni vasi, cerkev svetega Cirila in Metoda za Bežigradom ter cerkev svetega Florjana v Srpenici.