V UKC Maribor je v sredo začel delovati presejalno-diagnostični center državnega presejalnega programa za raka dojk Dora. Postopoma bodo začeli izvajati dodatne obravnave za ženske v širši regiji severovzhodne Slovenije, pri katerih bodo po presejalni mamografiji v programu Dora ugotovili spremembe v dojkah. Prav tako bodo ženske, ki jim bodo v presejalno-diagnostičnem centru odkrili raka dojk, zdravili v UKC Maribor.

Na začetku bodo dodatne obravnave izvajali v manjšem obsegu in ob strokovni pomoči zdravstvenih delavcev z Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), ki je nosilec programa Dora v Sloveniji, nato pa se bo obseg preiskav postopoma večal, so pojasnili pri Dori ob odprtju novega centra.

Dva presejalno-diagnostična centra programa Dora

Da bodo v UKC Maribor izvajali dodatne obravnave žensk s sumom na raka dojk, so načrtovali že ob ustanovitvi državnega presejalnega programa za raka dojk Dora leta 2007. V UKC Maribor poteka mamografsko slikanje žensk v okviru programa Dora od leta 2013. Leta 2015 so se na OI in v UKC Maribor začeli intenzivno pripravljati na vzpostavitev presejalno-diagnostičnega centra. V UKC Maribor so morali izpolniti vrsto strokovnih zahtev, ki so vključevale opremo, osebje, prostore in ustrezna dovoljenja, OI pa je ob tem izvajal tudi izobraževanje osebja, ki bo delalo v mariborskem centru. Novembra letos je UKC Maribor končno pridobil status presejalno-diagnostičnega centra programa Dora.

»Z začetkom delovanja presejalno-diagnostičnega centra v Mariboru je program Dora v celoti vzpostavljen v vsej Sloveniji. Povsod deluje skladno z najvišjimi standardi kakovosti. Pomembno je, da bodo tovrstne storitve ženskam iz severovzhodne Slovenije dostopne bliže domu. Od danes naprej bodo lahko v UKC Maribor opravile mamografijo, če bo treba, pa tudi dodatno diagnostiko in zdravljenje,« je ob odprtju centra povedal minister za zdravje Samo Fakin.

Končana širitev programa Dora

Sprva bodo v UKC Maribor dodatne preiskave izvajali v delnem obsegu in v sodelovanju zdravnikov z OI, v naslednjih mesecih pa se bo število obravnav postopoma povečevalo. Z začetkom delovanja centra v UKC Maribor so končali širitev programa Dora, kot je bila načrtovana pred desetletjem, in uspelo jim je zagotoviti vse pogoje za nadaljnje izvajanje programa Dora v Sloveniji, je povedal vodja programa Dora, mag. Maksimiljan Kadivec. »Naš cilj ostaja ozaveščanje žensk, da se odzovejo na povabilo Dore v 70 ali več odstotkih. S tem nam bo uspelo doseči dolgoročni cilj – to je zmanjšanje umrljivosti žensk med 50. in 69. letom za rakom dojk, ki je najpogostejša vrsta raka pri ženskah,« je še povedal.

V UKC Maribor so zagotovljeni ustrezni prostori za dodatno diagnostiko, ki so ločeni od prostorov, v katerih se izvaja mamografsko slikanje žensk, potrebna oprema in visoko usposobljeno osebje. Tako so ob pomoči OI dodatno izobrazili in usposobili zdravnika radiologa, tri patologe, kirurga, štiri radiološke inženirje, medicinski sestri in administratorki, ki bodo delali v centru. Kupili so tudi diagnostični aparat za tomosintezo (dojko slika z različnih kotov, nato dobljene podatke združi v eno samo trirazsežno podobo, ki radiologu poda zelo natančnejšo sliko) in sodobno mizo za stereotaktične punkcije dojke (tridimenzionalno vodena citološka punkcija ob izračunanih koordinatah, ki določijo ciljno mesto). V UKC Maribor je zagotovljeno tudi celovito zdravljenje raka dojk, vključno z radioterapijo, nuklearno medicino in možnostjo rekonstrukcije dojk po operaciji.

»V PDC programa Dora v UKC Maribor bomo sprva izvajali dodatne preiskave in zdravljenje raka dojk za ženske z območja Maribora ter nato postopoma širili območje, ki ga bomo pokrivali, na murskosoboško, slovenjgraško in ptujsko bolnišnico,« je povedal vodja centra v UKC Maribor in nadzorni radiolog v programu Dora Tomaž Frangež. Zagotovil je tudi, da bodo imele ženske pri njih enako kakovostno obravnavo, kot jo zagotavlja OI. lo

Raka odkrivajo na začetni stopnjiOd aprila 2008, ko je bila na OI slikana prva ženska, so v programu Dora opravili že več kot 330.000 mamografij in pri 2200 ženskah odkrili raka dojk, ki si ga ženske večinoma niso same zatipale. Zgodnje odkrivanje raka dojk, ko še ni tipnih ali vidnih sprememb, omogoča večjo verjetnost ozdravitve in kakovostnejše življenje žensk, pri katerih je bil rak dojk ugotovljen. Od začetka uvedbe programa Dora je udeležba vabljenih žensk 73-odstotna, tako visok odziv pa tudi potrjuje, da program izvajajo na učinkovit in ženskam prijazen način, so prepričani pri programu Dora. Za zniževanje umrljivosti v ciljni populaciji je pomembno, da se najmanj 70 odstotkov žensk odzove vabilu na presejalno mamografijo. To je edina strokovno priznana metoda za zgodnje odkrivanje raka dojk, ko še niso vidni ali tipni znaki bolezni. Danes v okviru programa Dora izvajajo slikanje žensk na 20 mamografskih aparatih v bolnišnicah po vsej Sloveniji, kamor vabijo okoli 140.000 žensk na leto; dodatno diagnostiko in zdravljenje žensk z rakom dojk izvajajo v presejalno-diagnostičnih centrih v UKC Maribor in na OI. Vsi centri programa Dora v Sloveniji delujejo po enotnih standardih kakovosti, v njih pa poteka stalen strokovni nadzor, še zagotavljajo pri državnem programu Dora.