V novem, za dva oddelka povečanem vrtcu se otroci že dober teden veselijo različnih igralnih kotičkov, najbolj pa jih navdušuje nova športna igralnica, ki jim omogoča kup novih gibalnih preizkušenj.

»Enako veseli smo tudi povečanega zunanjega igrišča s sodobnimi igrali in velikim prometnim poligonom s semaforji in cestami, kjer se lahko otroci učijo voziti kolo in rolkati,« pove ravnateljica vrtca Hedvika Rosulnik. Navdušujejo jo tudi novi upravni prostori z zbornico za vzgojitelje.

V vseh treh enotah vodiškega vrtca Škratek je zaposlenih 43 delavcev. Velika pridobitev je tudi nova velika in sodobna kuhinja s pralnico in skladiščnimi prostori, v kateri bodo lahko poslej pripravljali obroke za vseh 240 v vodiške vrtce vključenih otrok. V prejšnji tesni kuhinji so jih namreč lahko pripravili le 150. Največ otrok je vključenih v centralni vrtec Škratek Svit Vodice z devetimi oddelki, dva oddelka otrok sta v enoti Utik, tri oddelke pa malčki obiskujejo v enoti Skaručna.

Nov 550 kvadratnih metrov velik prizidek je stal 1,3 milijona evrov (200.000 evrov je primaknil Eko sklad). Hkrati z novogradnjo so prenovili tudi stare prostore, kjer so otroci dobili nove sanitarije in garderobe.

V igralnici v novem prizidku so se vselili otroci starejših starostnih skupin, ki lahko poslej svoje spretnosti in zamisli preizkušajo tudi v namenskih igralnih kotičkih, kot so: lego, tehnični in eksperimentalni kotiček in likovni atelje. V novi športni igralnici centralnega vrtca bodo omogočali občasno razgibavanje tudi starejšim otrokom iz enote Skaručna, v enoti Utik pa najmlajši že imajo lastno telovadnico. av