Lamprehtu se bo 15. februarja iztekel že drugi mandat na čelu nacionalnega radia. Kot je danes napovedal v izjavil, se na tokratni razpis za direktorsko mesto ne bo prijavil, saj meni, da je zaradi samoomejevanja funkcije napočil čas, da vodenje Radia Slovenija prevzame nekdo drug.

V razpisu je navedeno, da morajo imeti kandidati za direktorja radia univerzitetno izobrazbo, aktivno morajo obvladati najmanj en svetovni jezik ter imeti najmanj pet let delovnih izkušenj, in to z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški dejavnosti oziroma v dejavnostih, povezanih z javnimi glasili.

Poznati morajo problematiko dejavnosti RTV, imeti morajo tudi organizacijske in vodstvene sposobnosti. Ne smejo pa biti poslanci državnega zbora ali funkcionarji katere od političnih strank. Prav tako ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTVS. Priložiti morajo tudi program dela in vizijo razvoja Radia Slovenija.

Direktorja radia ali v. d. direktorja imenuje generalni direktor RTVS po pridobitvi predhodnega soglasja programskega sveta zavoda. Za soglasje je potrebna absolutna večina v 29-članskem svetu, torej najmanj 15 svetniških glasov podpore.

Sicer na RTVS iščejo tudi nova odgovorna urednika televizijskih programov v regionalnih centrih Maribor in Koper. Rok za oddajo prijav se bo v obeh primerih iztekel 20. decembra.