Deset let prej, leta 2005, je bilo v slovenskih zaporih 144 tujcev. V odstotkih je bilo v slovenskih zaporih leta 2005 12,7 odstotka tujcev, leta 2015 9,4 odstotka. Število zapornic v slovenskih zaporih se je v letih med 2005 in 2015 povečalo za 37 odstotkov. Leta 2005 je bilo med vsemi zaporniki 4,2 odstotka zapornic, leta 2015 5,8 odstotka.

Slovenski zapori so glede na poročilo SE prenapolnjeni. Glede na sto mest v zaporih je bilo leta 2015 v Sloveniji 105,8 zapornika. V obdobju med letoma 2005 in 2015 se je v Sloveniji sicer povečalo število zapornikov za 20 odstotkov. Leta 2005 je bilo 57 zapornikov na 100.000 prebivalcev, leta 2015 pa 68 zapornikov na 100.000 prebivalcev, je razvidno iz poročila.

V absolutnih številkah je bilo leta 2005 v Sloveniji 1132 zapornikov, leta 2015 pa 1399 zapornikov. Njihovo število se je tako povečalo za 12 odstotkov. V istem obdobju se je povečalo tudi število paznikov. Leta 2005 jih je bilo v slovenskih zaporih 451, leta 2015 pa 506. Med vsemi zaposlenimi v zaporih je v slovenskih zaporih 60,9 odstotka paznikov.

Povprečen strošek na zapornika na dan je 60 evrov

Povprečna starost zaprtih v slovenskih zaporih je bila leta 2015 35 let. Leta 2014 so zabeležili 39,4 primerov smrti med 10.000 slovenskimi zaporniki. Povprečen strošek na zapornika na dan je v Sloveniji leta 2008 znašal 60 evrov.

Poročilo tudi navaja, da se je med letoma 2009 in 2014 število izpustitev iz zapora zmanjšalo za osem odstotkov. Leta 2009 je bilo 178 izpustitev na 100.000 prebivalcev, leta 2014 pa jih je bilo 163. Se je pa znižalo število dni, ki so jih v zaporih preživeli zaporniki in sicer za 15 odstotkov. Leta 2005 je bila v Sloveniji povprečna zaporna kazen 6,2 meseca, leta 2014 pa 5,3 meseca. V istem obdobju so se povečale tudi namestitvene zmogljivosti v slovenskih kazenskih ustanovah. Leta 2005 je bilo v Sloveniji 1103 mest v zaporih, leta 2015 pa 1322, kar je za 20 odstotkov več.

Poročilo tudi navaja, da se je v Sloveniji povečalo število obsojenih zaradi ropov ali kaznivih dejanj, povezanih z mamili, zmanjšal pa odstotek tistih, ki so v zaporih zaradi umora ali uboja, napada, nasilja, spolnih napadov, tatvine in drugih kaznivih dejanj.

Celotno poročilo o Sloveniji je na voljo tukaj.