Upravno sodišče je v zadnjih tednih sprejelo odločitev v dveh od štirih upravnih sporov med Adrisom in Agencijo za zavarovalni nadzor (AZN).

»Iz sodb, ki smo jih pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, je razvidno, da je sodišče v celoti pritrdilo odločitvam regulatorja,« navaja portal in dodaja, da na sodbi, ki sta ju izdala sodna senata v različnih sestavah, ni mogoča pritožba.

Skušali so priti do povečanja lastništva

Iz sodb izhaja, da so v Adrisu v resnici iskali luknje v zakonodaji in brez volje regulatorja in slovenske države poskušali priti do dovoljenja za povečanje lastništva v Savi Re. Primer so gradili na argumentu, da je AZN zavlačeval in o njegovi zahtevi odločil že po poteku zakonskega roka.

Ob tem so po poročanju portala (ne)namenoma spregledali, da je bilo dolgotrajno odločanje posledica prav pritožb pred upravnim sodiščem. Zaradi tega naj bi se po mnenju Adrisa pojavila t. i. pravna fikcija pozitivne odločitve; ker AZN naj ne bi pravočasno sprejel odločitve, naj obvelja domneva, da Adris izpolnjuje pogoje za prevzem Save Re.

A Adris upravnega sodišča ni prepričal. Po navedbah sodišča, ki jih povzema Siol, velja ravno obratno. Če regulator morda zamudi z odločitvijo - v konkretnih primerih je odločil v roku -, se šteje, da je ta praviloma negativna.

AZN prvič zavrnila soglasje leta 2016

AZN je Adrisu soglasje prvič zavrnila jeseni 2016 in drugič avgusta lani. Adris je takrat sprožil upravni spor in bil uspešen, saj je upravno sodišče odločbo razveljavilo in zadevo vrnilo v vnovično odločanje.

Adris grupa s sedežem v Rovinju je neposredno in prek Croatie Osiguranje nekaj manj kot 19-odstotna lastnica Pozavarovalnice Sava, njuna lastniška deleža pa se skrivata za skrbniškima računoma Zagrebačke banke in Raiffeisen Bank Austria. Družba ima dovoljenje AZN za povečanje deleža do 20 odstotkov.