Če ne bo zapletov, bo spomladi prihodnje leto ljubljanski stanovanjski sklad začel graditi novih 174 neprofitnih najemnih stanovanj v soseski Novo Brdo. Tu se na gradnjo 498 najemniških stanovanj pripravlja tudi republiški stanovanjski sklad, ki je objavil razpis in prejel ponudbe, a so v družbi Strabag postopek ustavili z revizijo na razpisno dokumentacijo. Ker je občinski stanovanjski sklad razpis za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del objavil šele pred dnevi, rok za oddajo ponudb pa se izteče 17. januarja, je pričakovati, da bo republiški sklad začel graditi prvi, razen če jim bo revizijska komisija naložila razpis ponoviti.

Direktor ljubljanskega stanovanjskega sklada Sašo Rink pravi, da bo imel izbrani izvajalec dve leti časa, da dokonča stanovanja, tako da se nadeja, da bi bila vseljiva spomladi leta 2021. Vanje naj bi se vselili tudi srečneži, ki so jih konec septembra po prijavi na razpis za stanovanja za mlade izbrali z žrebom. Nekaj stanovanj bodo namenili vladnim in nevladnim organizacijam (na primer Zvezi paraplegikov Slovenije, Zvezi Sonček), večina pa bo seveda šla za upravičence iz razpisov za neprofitna najemna stanovanja.

Po Brdu bo na vrsti Rakova jelša

Rink pravi, da tako kot pri drugih projektih tudi na Novem Brdu v ospredje postavljajo racionalno razporeditev prostora ter ekonomsko in trajnostno učinkovito arhitekturno rešitev, zato stanovanjski bloki ne bodo izstopali. »Edina posebnost je morda paviljon, ki bo umeščen v sosesko kot samostojni objekt. Ta skupnostni prostor bo služil vsem stanovalcem kot prostor druženja in povezovanja,« pravi Rink.

Na skladu pričakujejo, da bodo kmalu zagnali gradnjo še enega večjega projekta: soseske Rakova jelša II, kjer bo 156 stanovanj, novi prostori četrtne skupnosti in dva druga poslovna prostora. Rink pravi, da bi gradbeno dovoljenje za to sosesko lahko dobili sredi prihodnjega leta.