Edina možna rešitev je bila zamenjava obstoječih dotrajanih in nevarnih stojnic z novimi. Projekt zamenjave v zgodovinsko občutljivem, družbeno javnem ter vremensko zahtevnem okolju zajema veliko mero oblikovalskega, inženirskega ter izvedbenega znanja. Nove stojnice so trajne, nepremične, varne ter enostavne za uporabo z minimalnimi stroški vzdrževanja.

Materiali najboljše kakovosti

Oblikovanje stojnic temelji na upoštevanju historičnega, beneškega konteksta mesta Piran in sodobnih principov oblikovanja. Arhitekturna umestitev v prostor temelji na logistiki upravljanja stojnic, tako z vidika kupcev, prodajalcev, dostavnih vozil in vseh mimoidočih. 19 novih stojnic je postavljenih v dveh vzporednih vrstah vzdolž trga z vmesnimi razmiki. Vitka, ločno zvita, vroče cinkana in prašno barvana kovinska nosilna konstrukcija, pult iz macesnovega lesa A kategorije iz radialno rezanih in križno lepljenih desk ter oblikovalsko zelo zahtevna UV in vodoodporna trajna strešna kritina so glavni oblikovalski elementi, ki prostoru dajejo sodoben pridih. Uporabljeni materiali so najboljše kakovosti, kar je pogoj za podaljšano obstojnost stojnic.

Oblikovanje stojnic je potekalo tudi z večkratnim sodelovanjem uporabnikov in upravljavcev tržnice, ki so jih arhitekti seznanili z vsemi materiali, barvami, oblikami, dimenzijami in načinom uporabe, ki so jih lahko komentirali in dodajali svoje predloge. Pri oblikovanju stojnic so bile upoštevane občinske smernice za opremljanje površin z elementi urbane opreme. Za oblikovanje in postavitev stojnic so bili izdani tudi pogoji in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Piran.

Zgodovinsko zaščiten trg

Pulti stojnic so funkcionalno oblikovani na podlagi predhodne študije primerov dobrih praks in pogovora z uporabniki. Vsak pult je opremljen s sistemom izvlečnih polic za povečanje prodajnih površin. Vmesni prostor med stojnicami je namenjen kupcem. Razmak med prodajnimi pulti omogoča prodajalcem neposreden dostop do vseh svojih prodajnih površin. Postavitev stojnic in višina strešne konstrukcije upošteva vse predpise dostavnih, intervencijskih ter vzdrževalnih poti z obračalnimi radiji za merodajna vozila ter dostope do vhodov v prodajalne.

Piran je obmorsko mesto, ki leži na polotoku in je tako precej izpostavljeno zunanjim vplivom okolja. Tam so pogosto prisotni močni vetrovi, burja in jugo, ki sta dosedanje stojnice velikokrat prevrnila. Prisotne so še velike temperaturne razlike, okrepljeno sončno UV-sevanje, jesenski nalivi in slano ozračje. Vse to je za inženirsko stroko in uporabljene materiale dokaj velik izziv, še posebno, če upoštevamo dejstvo, da je trg historično zaščiten in ne dovoljuje nobenih gradbenih posegov v obstoječe stanje, kot na primer pritrjevanje stojnic v tla. Stojnice je bilo zaradi vetra treba dodatno obtežiti. Na dno stojnične mize smo položili betonske plošče, ki se jih da razporediti tudi tako, da delujejo kot notranje police za odlaganje. Vse jeklene strešne konstrukcije stojnic v eni vrsti so medsebojno privijačene, kar celotno vrsto stojnic poveže v celoto ter še dodatno pripomore k togosti ostrešja in stabilnosti stojnic v burji.

Tekst in foto: Civilum, d. o. o.