V različne oblike pomoči Škofijske karitas Novo mesto, materialne ali nematerialne, je vključenih okoli 10.000 ljudi na leto. Letos so obravnavali več kot 750 vlog za finančno pomoč. Polovica od 64.000 evrov je šla ljudem, ki ne morejo plačati niti tako osnovnih »dobrin«, kot so zdravstveno zavarovanje, elektrika, komunala. Drugo polovico denarja je Karitas namenila za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin in drugih šolskih izdatkov ter kurjave.

Pričakovanja včasih previsoka

Generalni tajnik novomeške Škofijske karitas Gregor Vidic ob tem odločno zavrača namigovanja, da Karitas družinam plačuje tudi položnice za luksuzne potrebščine, denimo telefon.

»Nikakor. Plačujemo izključno najnujnejše položnice. So pa včasih pričakovanja uporabnikov v nasprotju z razpoložljivimi možnostmi. Želeli bi pomagati vsem, a to ni mogoče. Zato skušamo ljudem razložiti, da prošenj in uporabnikov ne obravnavamo v smislu nekega abonentskega sistema, temveč jih želimo navaditi na solidarnostni vidik, češ včeraj sem imel jaz možnost prejeti pomoč, zdaj je prav, da to možnost odstopim še komu drugemu,« pravi Vidic.

Na Karitas zelo poudarjajo osebni stik z ljudmi. Vzporedno z materialno pomočjo namreč potekajo tudi svetovanja oziroma pogovori, saj se stiske najbolje rešujejo prav s človeškim stikom, pojasnjuje socialna delavka Andreja Kastelic.

»Ko ljudje spregovorijo o svojih stiskah, se čutijo sprejete, razumljene. Četudi morda naše finančne pomoči ne dosegajo pričakovanih vrednosti, jim ta pogovor ogromno pomeni in so hvaležni zanj, da torej ne pridejo zgolj skozi vrata, oddajo vlogo in gredo.« Kot pravi, se s pogovori dejansko pokaže, kako zelo jih stiske obremenijo in kaj vse se za njimi skriva. »Pri obravnavah skušamo upoštevati celostni vidik neke družine, torej tudi vsa njihova prizadevanja, okoliščine, socialno mrežo, kam so se že obrnili na pomoč in podobno. Na podlagi vsega tega skušamo ponuditi primerno pomoč.« Da lahko lažje pomagajo tudi albanskim družinam, na novomeški Karitas poskrbi sestra Slavka, ki je bila enajst let misijonarka v Albaniji.

Brezplačno izposojajo ortopedske pripomočke

Velik del nematerialne pomoči predstavljajo obiskovanja starejših na njihovih domovih in v domovih za ostarele ter v bolnišnicah. Na novomeški Karitas od leta 2015 brezplačno izposojajo ortopedske pripomočke ter pripomočke za nego bolnikov na domu, med drugim električne postelje, vzmetnice, trapeze, mizice za hranjenje bolnikov, invalidske vozičke, bergle in sobna stranišča.

»V zadnjih letih je veliko povpraševanja tudi po letovanju starejših, kar prav tako kaže njihovo potrebo po vključevanju,« dodaja Kasteličeva.

Letos je novomeška Karitas družinam in posameznikom razdelila 204 tone »evropske« hrane v vrednosti 145.000 evrov ter okoli 2000 »rednih« paketov oziroma 17 ton kupljene in donirane hrane ter pralnega praška, nakupljenih iz lastnih sredstev, sredstev občine ter razpisa Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Ogromno truda so člani novomeške in še posebno črnomaljske Karitas vložili v pomoč oškodovancem v neurju s točo, ki je junija pustošilo po Beli krajini. Po besedah Vidica se je nabralo kar okoli 1500 strani dopisov, prošenj, sklepov in druge dokumentacije. Zbrali so več kot 230.000 evrov, kar je polovica celotnega zbranega denarja za pomoč v toči. Denar so do zadnjega centa razdelili več kot 250 gospodinjstvom. »Naši sodelavci in prostovoljci so bili na terenu na stotine ur, bodisi z obiski na domu bodisi z delitvijo pomoči ali pa pri svetovanju in razdeljevanju obrazcev.«